KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04902: B. Behovsprofil - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
20.03.2018 08:00
Folkemengden i alt:
Personer
Andel kvinner:
Prosent
Andel menn:
Prosent
Andel 0 åringer:
Prosent
Andel 1-5 år:
Prosent
Andel 6-15 år:
Prosent
Andel 16-18 år:
Prosent
Andel 19-24 år:
Prosent
Andel 25-66 år:
Prosent
Andel 67-79 år:
Prosent
Andel 80 år og over:
Prosent
Andel skilte og separerte 16-66 år:
Prosent
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
Prosent
Andel uførepensjonister 16-66 år:
Prosent
Andel enslige innbyggere 80 år og over:
Prosent
Forventet levealder ved fødsel, kvinner:
Antall år
Forventet levealder ved fødsel, menn:
Antall år
Levendefødte per 1000 innbyggere:
Promille
Døde per 1000 innbyggere:
Promille
Innflytting per 1000 innbyggere:
Promille
Utflytting per 1000 innbyggere:
Promille
Samlet fruktbarhetstall:
Personer
Andel innvandrerbefolkning:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år:
Prosent
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
Prosent
Andel av befolkningen som bor i tettsteder:
Prosent
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter:
Minutter
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år:
Antall
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-29 år:
Prosent
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 30-74 år:
Prosent
Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen:
Prosent
Folkemengden i alt:
1.1.
Andel kvinner:
1.1.
Andel menn:
1.1.
Andel 0 åringer:
1.1.
Andel 1-5 år:
1.1.
Andel 6-15 år:
1.1.
Andel 16-18 år:
1.1.
Andel 19-24 år:
1.1.
Andel 25-66 år:
1.1.
Andel 67-79 år:
1.1.
Andel 80 år og over:
1.1.
Andel skilte og separerte 16-66 år:
1.1.
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
1.1.
Andel uførepensjonister 16-66 år:
1.1.
Andel enslige innbyggere 80 år og over:
1.1.
Forventet levealder ved fødsel, kvinner:
1.1.
Forventet levealder ved fødsel, menn:
1.1.
Levendefødte per 1000 innbyggere:
1.1.
Døde per 1000 innbyggere:
1.1.
Innflytting per 1000 innbyggere:
1.1.
Utflytting per 1000 innbyggere:
1.1.
Samlet fruktbarhetstall:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år:
1.1.
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år:
1.1.
Andel av befolkningen som bor i tettsteder:
1.1.
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter:
1.1.
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år:
1.1.
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-29 år:
1.1.
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 30-74 år:
1.1.
Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengden i alt , Andel kvinner , Andel menn ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2017 som mangler blir publisert 15.juni. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.