Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
04900: Kommunal eiendomsdrift - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2007
Sist endret
16.06.2008
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
Kroner
MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner):
Kroner
MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner):
Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter for komm. disponerte boliger i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter, komm. eiendomsdrift, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunalt disponerte boliger, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, komm. eiendomsdrift, i prosent av samlede brutto investeringsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, pr. barn i barnehage i kr:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter , institusjonslokaler, pr. kommunal plass, i kr:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disp.boliger, pr. boenhet, i kr:
Kroner
Lønnskostnader for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutg:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renh., vaskeri- og vaktmestertj.for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutg:
Prosent
Energi for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
1.1.
MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner):
1.1.
MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner):
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter for komm. disponerte boliger i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter, komm. eiendomsdrift, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunalt disponerte boliger, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, komm. eiendomsdrift, i prosent av samlede brutto investeringsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, pr. barn i barnehage i kr:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter , institusjonslokaler, pr. kommunal plass, i kr:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disp.boliger, pr. boenhet, i kr:
1.1.
Lønnskostnader for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutg:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renh., vaskeri- og vaktmestertj.for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutg:
1.1.
Energi for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 59 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Må velges *

Totalt 476 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Korrigerte brutto driftsutgifter , institusjonslokaler, pr. kommunal plass, i kr
Indikatoren erstatter f.o.m 2006 ,Korrigerte brutto driftsutgifter, botilbud i institusjon, pr. beboer, i kr.

Brukerveiledning for statistikkbanken