Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

04900: Kommunal eiendomsdrift - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 59 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2008
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
Kroner
MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner):
Kroner
MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner):
Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter for komm. disponerte boliger i kr. pr. innb:
Kroner
Netto driftsutgifter, komm. eiendomsdrift, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunalt disponerte boliger, i kr. pr. innb:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, komm. eiendomsdrift, i prosent av samlede brutto investeringsutgifter:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, pr. barn i barnehage i kr:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter , institusjonslokaler, pr. kommunal plass, i kr:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disp.boliger, pr. boenhet, i kr:
Kroner
Lønnskostnader for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Lønnskostnader for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Vedlikehold for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutg:
Prosent
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Renh., vaskeri- og vaktmestertj.for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutg:
Prosent
Energi for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Energi for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Leie av lokaler og grunn for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Avskrivninger for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
1.1.
MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner):
1.1.
MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsdrift, pr. innbygger (kroner):
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter for komm. disponerte boliger i kr. pr. innb:
1.1.
Netto driftsutgifter, komm. eiendomsdrift, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunalt disponerte boliger, i kr. pr. innb:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, komm. eiendomsdrift, i prosent av samlede brutto investeringsutgifter:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, pr. barn i barnehage i kr:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter , institusjonslokaler, pr. kommunal plass, i kr:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disp.boliger, pr. boenhet, i kr:
1.1.
Lønnskostnader for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Lønnskostnader for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Vedlikehold for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutg:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Renh., vaskeri- og vaktmestertj.for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutg:
1.1.
Energi for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Energi for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Avskrivninger for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Korrigerte brutto driftsutgifter , institusjonslokaler, pr. kommunal plass, i kr
Indikatoren erstatter f.o.m 2006 ,Korrigerte brutto driftsutgifter, botilbud i institusjon, pr. beboer, i kr.

Brukerveiledning for statistikkbanken