04899: Kjøp av tjenester - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2003 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 79 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Andel renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
Prosent
Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjonen), i alt:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private , i alt:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, ialt:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
Prosent
Andel overføringer, i alt:
Prosent
Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjonen), administrasjon og styring:
Prosent
- herav Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjonen), administrasjon:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, barnehager:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, barnehager:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager:
Prosent
Andel overføringer, barnehager:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, kirke:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kirke:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke:
Prosent
Andel overføringer, kirke:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, grunnskole:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, grunnskole:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, bolig:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, bolig:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig:
Prosent
- herav andel kjøp fra andre kommuner, bolig:
Prosent
- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, bolig:
Prosent
- herav andel kjøp fra staten, bolig:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, helse og omsorg:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, helse og omsorg:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg:
Prosent
- herav andel kjøp fra andre kommuner, helse og omsorg:
Prosent
- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, helse og omsorg:
Prosent
- herav andel kjøp fra staten, helse og omsorg:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunehelse:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kommunehelse:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse:
Prosent
- herav andel kjøp fra andre kommuner, kommunehelse:
Prosent
- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse:
Prosent
- herav andel kjøp fra staten, kommunehelse:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, pleie og omsorg:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, pleie og omsorg:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg:
Prosent
- herav andel kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg:
Prosent
- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg:
Prosent
- herav andel kjøp fra staten, pleie og omsorg:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel overføringer, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal eiendomsdrift:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal eiendomsdrift:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, barne- og ungdomstiltak:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungdomstiltak:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak:
Prosent
Andel overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private,fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, sosialtjenesten:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, sosialtjenesten:
Prosent
Andel overføringer, sosialtjenesten:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, vann, avløp og renovasjon:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, brann- og ulykkesvern:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS , brann- og ulykkesvern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært komm ansvarsomr:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde:
Prosent
Referansetid
Andel renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1.1.
Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjonen), i alt:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private , i alt:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, ialt:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1.1.
Andel overføringer, i alt:
1.1.
Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjonen), administrasjon og styring:
1.1.
- herav Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjonen), administrasjon:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, barnehager:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, barnehager:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager:
1.1.
Andel overføringer, barnehager:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, kirke:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kirke:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke:
1.1.
Andel overføringer, kirke:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, grunnskole:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, grunnskole:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, bolig:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, bolig:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig:
1.1.
- herav andel kjøp fra andre kommuner, bolig:
1.1.
- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, bolig:
1.1.
- herav andel kjøp fra staten, bolig:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, helse og omsorg:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, helse og omsorg:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg:
1.1.
- herav andel kjøp fra andre kommuner, helse og omsorg:
1.1.
- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, helse og omsorg:
1.1.
- herav andel kjøp fra staten, helse og omsorg:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunehelse:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kommunehelse:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse:
1.1.
- herav andel kjøp fra andre kommuner, kommunehelse:
1.1.
- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse:
1.1.
- herav andel kjøp fra staten, kommunehelse:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, pleie og omsorg:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, pleie og omsorg:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg:
1.1.
- herav andel kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg:
1.1.
- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg:
1.1.
- herav andel kjøp fra staten, pleie og omsorg:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel overføringer, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, barne- og ungdomstiltak:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungdomstiltak:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak:
1.1.
Andel overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private,fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, sosialtjenesten:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, sosialtjenesten:
1.1.
Andel overføringer, sosialtjenesten:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, vann, avløp og renovasjon:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, brann- og ulykkesvern:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS , brann- og ulykkesvern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært komm ansvarsomr:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 170..190) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring.De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. 'Eiendomsdrift' vises som eget tjenesteområdet i tillegg til at funksjonene for lokaler og boliger inngår i de tjenesteområdene de naturlig hører hjemme. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'. I tillegg er nevneren i kapitlet om kjøp av tjenester/overføringer til andre, kommunen i alt (tjenesteområdenes brutto driftsutgifter, kommunen i alt) definert annerledes i denne sammenhengen enn standard definisjon av brutto driftsutgifter. Utgifter ført på 800-funksjonene omfattes ikke i denne sammenhengen. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken