KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
04898: Gebyrsatser/brukerbetaling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Måneder
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 000-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned:
Kroner
Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måned:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kroner per måned:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner per mnd:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner per mnd:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner per mnd:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner:
Kroner
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd:
Kroner
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2 - 3 G ,kr/mnd:
Kroner
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3 - 4 G ,kr/mnd:
Kroner
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4 - 5 G ,kr/mnd:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G ,kr/mnd:
Kroner
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Målerleie - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
Kroner
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
Kroner
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Referansetid
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 000-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned:
1.1.
Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måned:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kroner per måned:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner per mnd:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner per mnd:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner per mnd:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner:
1.1.
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd:
1.1.
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2 - 3 G ,kr/mnd:
1.1.
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3 - 4 G ,kr/mnd:
1.1.
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4 - 5 G ,kr/mnd:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G ,kr/mnd:
1.1.
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Målerleie - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
1.1.
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
1.1.
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 43 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken