KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

04898: Gebyrsatser/brukerbetaling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 43 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Måneder
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 000-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned:
Kroner
Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måned:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kroner per måned:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner per mnd:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner per mnd:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner per mnd:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner:
Kroner
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd:
Kroner
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2 - 3 G ,kr/mnd:
Kroner
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3 - 4 G ,kr/mnd:
Kroner
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4 - 5 G ,kr/mnd:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G ,kr/mnd:
Kroner
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Målerleie - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
Kroner
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
Kroner
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
Kroner
Referansetid
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 000-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned:
1.1.
Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måned:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kroner per måned:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner per mnd:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner per mnd:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner per mnd:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kroner:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kroner:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kroner:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner:
1.1.
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd:
1.1.
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2 - 3 G ,kr/mnd:
1.1.
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3 - 4 G ,kr/mnd:
1.1.
Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4 - 5 G ,kr/mnd:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G ,kr/mnd:
1.1.
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Målerleie - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
1.1.
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
1.1.
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken