04815: Avtalte årsverk og fravær i form av fødselspermisjon og legemeldt sykefravær i tannhelsetjenesten, etter utdanning (F) (avslutta serie) 2003 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

sektor

Totalt 2 Valgte

Søk

utdanning

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2007
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk:
årsverk
Fravær:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk:
01.10.
Fravær:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Under produksjonen av den registerbaserte statistikken for 2004 er det gjort en del forbedringer i produksjonsopplegget. Tallene er også oppdatert for 2003.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken