Landbruksundersøkinga

Til toppen
04797: Jordbruksbedrifter med tilleggsnæringar (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
Sist endret
17.02.2009
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Prosent driftseiningar med tilleggsnæring:
prosent
Leigekøyring:
jordbruksbedrifter
Utleige av jakt- og fiskerett:
jordbruksbedrifter
Bearbeiding av eige skogvirke:
jordbruksbedrifter
Camping, hytteutleige, gardsturisme:
jordbruksbedrifter
Utleige av driftsbygningar eller våningshus:
jordbruksbedrifter
Arbeidsinnsats i tilleggsnæringar (1 000 timeverk):
1000 timar
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
31.05.
Prosent driftseiningar med tilleggsnæring:
31.05.
Leigekøyring:
31.05.
Utleige av jakt- og fiskerett:
31.05.
Bearbeiding av eige skogvirke:
31.05.
Camping, hytteutleige, gardsturisme:
31.05.
Utleige av driftsbygningar eller våningshus:
31.05.
Arbeidsinnsats i tilleggsnæringar (1 000 timeverk):
31.05.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken