Landbruksundersøkinga

Til toppen

04797: Jordbruksbedrifter med tilleggsnæringar (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken