Landbruksundersøkinga

Til toppen
04796: Jordbruksbedrifter, etter årsverk i jord- og hagebruk (prosent) (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
Sist endret
17.02.2009
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
prosent
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
31.05.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
Må velges *
årsverk
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

årsverk

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken