Landbruksundersøkinga

Til toppen
04793: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
Sist endret
17.02.2009
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsinnsats i alt:
1000 timar
Utført av brukarar og ektemakar/sambuarar:
1000 timar
Utført av familie:
1000 timar
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
1000 timar
Referansetid
Arbeidsinnsats i alt:
31.05.
Utført av brukarar og ektemakar/sambuarar:
31.05.
Utført av familie:
31.05.
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
31.05.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

X
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp
Omfattar òg sjølvstendig næringsdrivande.

Brukerveiledning for statistikkbanken