04779: Sysselsatte personer, hovedarbeidsforhold, i tannhelsetjenesten, etter utdanning og ukentlig avtalt arbeidstid (F) 2003 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

tannhelseutdanning Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig arbeidstid for hovedarbeidsforholdet:
timer
Andel med mer enn ett arbeidsforhold (prosent):
prosent
Gjennomsnittsarbeidstid per person:
timer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sysselsatte er plassert i henholdsvis offentlig eller privat sektor etter deres hovedarbeidsforhold. Tabellen gir ikke informasjon om totalt antall arbeidsforhold.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken