Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

04765: Inntektsregnskap for bosatte personer (mill. kr) (avslutta serie) 1993 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

inntektsregnskap for bosatte Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2009
Kontakt
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
mill. kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

inntektsregnskap for bosatte
+ netto næringsinntekt
Endring i rutiner og regler for ligning av næringsdrivende gjør at næringsinntekten for 2003 ikke er sammenlignbar med tidligere år. Årsaken er mer nettoføringer. Bl. a. er jordbruksfradraget fratrukket næringsinntekten før den er ført i selvangivelsen.
+ Mottatte bidrag m.m.
Nye regler for beregning av barnebidrag ble innført fom. 1. oktober 2003. Mottatt bidrag føres fra denne dato ikke lenger som skattepliktig inntekt. Tallet for 2003 inneholder ikke mottatt bidrag for årets tre siste måneder.
+ Andre overføringer
I 2003 inneholder ikke denne posten lenger kursstønad og reisepenger til flyktninger.
+ Negative overføringer
Posten inneholder betalt barnebidrag. Nye regler for beregning av barnebidrag ble innført fom. 1. oktober 2003. Betalt bidrag er fra denne dato ikke lenger fradragsberettiget på selvangivelsen. Dette kan føre til problemer med sammenlignbarheten med tidligere år.
+ Negative overføringer
Negative overføringer vil her være pliktig underholdsbidrag og premie til pensjonsordning i arbeidsforhold.

Brukerveiledning for statistikkbanken