Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

04763: Tryggleiksproblem. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2004

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Delen av alle føretak som har vorte utsett for sabotasje i løpet av det seinaste året , Delen av alle føretak som har vorte utsett for IT-misbruk av økonomisk karakter i løpet av det seinaste året , Delen av alle føretak som har vorte utsett for utpressing/trugsmål mot data/programvare i løpet av det seinaste året ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

problem

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1. kvartal 2003. Berre føretak med Internett-tilgang innrapporterte data.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken