Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

04751: Indeks for inntekt etter skatt for hushald, etter hushaldstype. Median i faste kroner og indeks for faste prisar (1990=100) 1990 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

hushaldningstype

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Indeks, faste prisar:
indeks
Pristype
Indeks, faste prisar:
Faste priser
Basisperiode
Indeks, faste prisar:
1990
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Inntekt etter skatt (kr)
Alle beløp er omregnet til faste priser ved hjelp av siste årets konsumprisindeks. Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken