04723: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2002 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2009
Kontakt
Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Godtgjørelse for tilfeldige vikartimer (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
01.10.
Månedslønn (kr):
01.10.
Avtalt månedslønn (kr):
01.10.
Uregelmessige tillegg (kr):
01.10.
Godtgjørelse for tilfeldige vikartimer (kr):
01.10.
Overtidsgodtgjørelse (kr):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Månedslønn omfatter avtalt lønn (regulativlønn) og ulike tillegg, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken