04711: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 1997 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.04.2009
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Måleenhet
Ansatte:
ansatte
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte:
1.10.
Månedslønn (kr):
1.10.
Avtalt månedslønn (kr):
1.10.
Uregelmessige tillegg (kr):
1.10.
Bonus (kr):
1.10.
Overtidsgodtgjørelse (kr):
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste 12 måneder.

Brukerveiledning for statistikkbanken