04703: H. Familievern - nivå 3 (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 65 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2004
Kontakt
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
personer
Netto driftsutgifter til familievernet:
kroner
Netto driftsutgifter i alt:
kroner
Brutto driftsutgifter til familievernet:
kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter for de offentig eide familievernkontorene:
kroner
Lønnsutgifter til familievernet:
kroner
Familievernsaker:
?
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene:
?
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
personer
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
personer
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak:
behandlingssamtaler
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet:
timer
Timer brukt på behandlingssamtaler i familievernet:
timer
Problemer i parrelasjon viktigste grunn for henvendelsen:
?
Problemer i relasjon til foreldre og barn viktigste grunn for henvendelsen:
personer
Probl i tilknyttning til samarbeid om barn viktigste grunn for henvendelsen:
personer
Problemer i relasjon til øvrig fam./andre viktigste grunn for henvendelsen:
?
Individuelle problemer viktigste grunn for henvendelsen:
?
Parsamtaler den mest sentrale behandlingsformen:
?
Foreldre-barn samtaler den mest sentrale behandlingsformen:
personer
Samarbeid om barn den mest sentrale behandlingsformen:
personer
Samtale med øvrig familie/andre den mest sentrale behandlingsformen:
?
Individuelle samtaler den mest sentrale behandlingsformen:
?
Besatte stillinger i familievernet:
?
Stillinger i familievernet, sosionomer:
?
Stillinger i familievernet, psykologer:
?
Stillinger i familievernet, faggrupper utenom sosionomer og psykologer:
personer
Stillinger i familievernet, kontor/merkantil:
?
Ubesatte stillinger i familievernet:
?
Tid brukt på deltakelse i samarbeidsprosjekt og/eller egne tiltak:
?
Tid brukt på foredrag eller kurs:
?
Tid brukt på veiledning eller konsultasjon:
?
Tid brukt på gruppevirksomhet:
?
Tid brukt på informasjon i media:
?
Familievernsaker inkludert meklinger foretatt ved familievernkontorene:
?
Totalt antall meklingsbegjæringer ved familievernkontoret:
meklingsbegjæringer
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven ved familievernkontorene:
personer
Meklinger med attest ved familievernkontorene:
?
Meklinger uten attest foretatt ved familievernkontorene:
?
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling, for familievernet:
?
Første samtale innen 1-2 uker etter begjæring om mekling, for familievernet:
?
Første samtale innen 2-3 uker etter begjæring om mekling, for familievernet:
?
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale, for fam.vernet:
?
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring, for familievernet:
?
Meklingsattest utstedt innen 2-4 uker etter begjæring, for familievernet:
?
Meklingsattest utstedt innen 4-6 uker etter begjæring, for familievernet:
?
Mer enn 6 uker fra begjæring til meklingsattest er utstedt , for fam.vernet:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold ved familievernkontoret:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e):
?
Totalt antall meklingsbegjæringer hos de eksterne meklerne:
meklingsbegjæringer
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven hos de eksterne meklere:
?
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven hos de eksterne meklere:
personer
Meklinger med attest hos de eksterne meklerne:
?
Meklinger uten attest foretatt hos de eksterne meklerne:
?
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling, for eksterne meklere:
?
Første samtale innen 1-2 uker etter begjæring om mekling, for ekst. meklere:
?
Første samtale innen 2-3 uker etter begjæring om mekling, for ekst. meklere:
?
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale, for ekst. mekl:
?
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring, for eksterne meklere:
?
Meklingsattest utstedt innen 2-4 uker etter begjæring, for eksterne meklere:
?
Meklingsattest utstedt innen 4-6 uker etter begjæring, for eksterne meklere:
?
Mer enn 6 uker fra begjæring til meklingsattest er utstedt for ekst. mekl:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten, ekst. mekler:
?
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos den eksterne mekleren:
?
Referansetid
Folkemengde i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter til familievernet:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto driftsutgifter til familievernet:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter for de offentig eide familievernkontorene:
1.1.
Lønnsutgifter til familievernet:
1.1.
Familievernsaker:
1.1.
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene:
1.1.
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak:
1.1.
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt pr sak i familievernet:
1.1.
Timer brukt på behandlingssamtaler i familievernet:
1.1.
Problemer i parrelasjon viktigste grunn for henvendelsen:
1.1.
Problemer i relasjon til foreldre og barn viktigste grunn for henvendelsen:
1.1.
Probl i tilknyttning til samarbeid om barn viktigste grunn for henvendelsen:
1.1.
Problemer i relasjon til øvrig fam./andre viktigste grunn for henvendelsen:
1.1.
Individuelle problemer viktigste grunn for henvendelsen:
1.1.
Parsamtaler den mest sentrale behandlingsformen:
1.1.
Foreldre-barn samtaler den mest sentrale behandlingsformen:
1.1.
Samarbeid om barn den mest sentrale behandlingsformen:
1.1.
Samtale med øvrig familie/andre den mest sentrale behandlingsformen:
1.1.
Individuelle samtaler den mest sentrale behandlingsformen:
1.1.
Besatte stillinger i familievernet:
1.1.
Stillinger i familievernet, sosionomer:
1.1.
Stillinger i familievernet, psykologer:
1.1.
Stillinger i familievernet, faggrupper utenom sosionomer og psykologer:
1.1.
Stillinger i familievernet, kontor/merkantil:
1.1.
Ubesatte stillinger i familievernet:
1.1.
Tid brukt på deltakelse i samarbeidsprosjekt og/eller egne tiltak:
1.1.
Tid brukt på foredrag eller kurs:
1.1.
Tid brukt på veiledning eller konsultasjon:
1.1.
Tid brukt på gruppevirksomhet:
1.1.
Tid brukt på informasjon i media:
1.1.
Familievernsaker inkludert meklinger foretatt ved familievernkontorene:
1.1.
Totalt antall meklingsbegjæringer ved familievernkontoret:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger med attest ved familievernkontorene:
1.1.
Meklinger uten attest foretatt ved familievernkontorene:
1.1.
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling, for familievernet:
1.1.
Første samtale innen 1-2 uker etter begjæring om mekling, for familievernet:
1.1.
Første samtale innen 2-3 uker etter begjæring om mekling, for familievernet:
1.1.
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale, for fam.vernet:
1.1.
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring, for familievernet:
1.1.
Meklingsattest utstedt innen 2-4 uker etter begjæring, for familievernet:
1.1.
Meklingsattest utstedt innen 4-6 uker etter begjæring, for familievernet:
1.1.
Mer enn 6 uker fra begjæring til meklingsattest er utstedt , for fam.vernet:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold ved familievernkontoret:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e):
1.1.
Totalt antall meklingsbegjæringer hos de eksterne meklerne:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven hos de eksterne meklere:
1.1.
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven hos de eksterne meklere:
1.1.
Meklinger med attest hos de eksterne meklerne:
1.1.
Meklinger uten attest foretatt hos de eksterne meklerne:
1.1.
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling, for eksterne meklere:
1.1.
Første samtale innen 1-2 uker etter begjæring om mekling, for ekst. meklere:
1.1.
Første samtale innen 2-3 uker etter begjæring om mekling, for ekst. meklere:
1.1.
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale, for ekst. mekl:
1.1.
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring, for eksterne meklere:
1.1.
Meklingsattest utstedt innen 2-4 uker etter begjæring, for eksterne meklere:
1.1.
Meklingsattest utstedt innen 4-6 uker etter begjæring, for eksterne meklere:
1.1.
Mer enn 6 uker fra begjæring til meklingsattest er utstedt for ekst. mekl:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten, ekst. mekler:
1.1.
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos den eksterne mekleren:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken