04702: G. Tannhelsetjenesten - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 167 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
ots@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, tannhelsetjenesten:
Kroner
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, tannhelsetjenesten:
Kroner
Brutto driftsutgifter tannhelse:
Kroner
Brutto investeringsutgifter tannhelse:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter fellesfunksjoner:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter pasientbehandling:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten:
Kroner
Mva-refusjon drift, tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter fellesfunksjoner:
Kroner
Netto driftsutgifter for hele fylket:
Kroner
Netto driftsutgifter pasientbehandling:
Kroner
Netto driftsutgifter tannhelse:
Kroner
Barn og ungdom 1-18 år:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon per 31.12:
Personer
Ungdom 19-20 år:
Personer
Andre prioriterte personer:
Personer
Prioriterte personer ekskl. 1-2 åringer:
Personer
Prioriterte personer inkl. 1-2 åringer:
Personer
Voksent betalende klientell:
Personer
Antall innbyggere 31.12:
Personer
Barn og ungdom 1-18 år under offentlig tilsyn:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år, etterslep:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år, takket nei til tilbudet:
Personer
Barn og ungdom 3-18 år: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år under offentlig tilsyn:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år undersøkt/behandlet:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, etterslep:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, takket nei til tilbudet:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under offentlig tilsyn:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie undersøkt/behandlet:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, etterslep:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, takket nei til tilbudet:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon under offentlig tilsyn:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon undersøkt/behandlet:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, etterslep:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, takket nei til tilbudet:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Ungdom 19-20 år under offentlig tilsyn:
Personer
Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet:
Personer
Ungdom 19-20 år, etterslep:
Personer
Ungdom 19-20 år: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Ungdom 19-20 år, takket nei til tilbudet:
Personer
Fengselsinnsatte under offentlig tilsyn:
Personer
Fengselsinnsatte undersøkt/behandlet:
Personer
Fengselsinnsatte, etterslep:
Personer
Fengselsinnsatte, takket nei til tilbudet:
Personer
Fengselsinnsatte, ikke møtt:
Personer
Andre prioriterte personer under offentlig tilsyn:
Personer
Andre prioriterte personer undersøkt/behandlet:
Personer
Andre prioriterte personer, etterslep:
Personer
Andre prioriterte personer, takket nei til tilbudet:
Personer
Andre prioriterte personer: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Voksent betalende klientell under offentlig tilsyn:
Personer
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet:
Personer
Voksent betalende klientell, etterslep:
Personer
Voksent betalende klientell: Antall innkalt, ikke møtt:
Personer
Prioriterte personer under offentlig tilsyn:
Personer
Prioriterte personer undersøkt/behandlet:
Personer
Prioriterte personer, etterslep:
Personer
Hele befolkningen, antall under offentlig tilsyn:
Personer
Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet:
Personer
Hele befolkningen, etterslep:
Personer
Takket nei til tilbudet, sum alle grupper:
Personer
Innkalt, ikke møtt, sum alle grupper:
Personer
Antall 5-åringer:
Personer
Antall 12-åringer:
Personer
Antall 18-åringer:
Personer
5-åringer undersøkt/behandlet:
Personer
12-åringer undersøkt/behandlet:
Personer
18-åringer undersøkt/behandlet:
Personer
5-åringer, antall friske tenner:
Tenner
5-åringer, antall kariøse tenner:
Tenner
5-åringer, antall tapte tenner:
Tenner
5-åringer, antall fylte tenner:
Tenner
5-åringer, antall tenner med karieserfaring:
Tenner
5-åringer uten ny karieserfaring:
Personer
5-åringer med dmft = 0:
Personer
5-åringer med dmft 1-4:
Personer
5-åringer med dmft 5-9:
Personer
5-åringer med dmft > 9:
Personer
12-åringer, antall friske tenner:
Tenner
12-åringer, antall kariøse tenner:
Tenner
12-åringer, antall tapte tenner:
Tenner
12-åringer, antall fylte tenner:
Tenner
12-åringer, antall tenner med karieserfaring:
Tenner
12-åringer uten ny karieserfaring:
Personer
12-åringer med DMFT = 0:
Personer
12-åringer med DMFT 1-4:
Personer
12-åringer med DMFT 5-9:
Personer
12-åringer med DMFT > 9:
Personer
18-åringer, antall friske tenner:
Tenner
18-åringer, antall kariøse tenner:
Tenner
18-åringer, antall tapte tenner:
Tenner
18-åringer, antall fylte tenner:
Antall
18-åringer, antall tenner med karieserfaring:
Tenner
18-åringer uten ny karieserfaring:
Personer
18-åringer med DMFT = 0:
Personer
18-åringer med DMFT 1-4:
Personer
18-åringer med DMFT 5-9:
Personer
18-åringer med DMFT > 9:
Personer
Avtalte tannlegeårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Utførte tannlegeårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Årsverk
Avtalte tannlege- og tannpleierårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger uten spesialitet., avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannlegeårsverk, tannlege A, offentlig tannhelsetjeneste:
Årsverk
Tannlegespesialister, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannpleiere, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannhelsesekretærer, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Administrativt personale, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetj:
Avtalte årsverk
Annet personell med helseutd./yrke, off. tannhelsetj, avtalte årsverk:
Avtalte årsverk
Annet personell i service-funksjoner, avtalte årsverk, off. tannhelsetj:
Avtalte årsverk
Annet, uspesifisert personell, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt:
Avtalte årsverk
Fravær, totalt antall årsverk offentlig tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannleger (m/1620 t.),off. tannhelst:
Årsverk
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannlegespesialister, off. tannhelsetj:
Årsverk
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannpleiere, off. tannhelsetjeneste:
Årsverk
Tannleger innen allmennpraksis, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen kjeveortopedi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen oralkirurgi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen pedodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen periodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannleger innen kjeve- og ansiktsradiologi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
?
Tannleger innen protetikk, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
?
Tannleger innen endodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
?
Tannteknikere, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannpleiere, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Tannhelsesekretærer, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Administrativt personale, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Annet personell med helseutd/ yrke, avtalte årsverk, privat tannhelsetj:
Avtalte årsverk
Annet personell, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Fravær, totalt antall årsverk privat tannhelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat):
Årsverk
Planlagte tannpleierårsverk (offentlige og privat):
Årsverk
Tannlegeårsverk, avtalte (offentlig og privat):
Avtalte årsverk
Tannlegeårsverk, utførte (offentlig og privat):
Årsverk
Tannpleierårsverk, avtalte (offentlig og privat):
Avtalte årsverk
Totalt antall timer brukt på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
Timer
Antall timer brukt av tannleger på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
Timer
Antall timer brukt av tannpleiere på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
Timer
Antall timer brukt av tannhelsesekretærer på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
Timer
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid under 3 måneder:
Personer
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid over 3 måneder:
Personer
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid under 3 måneder:
?
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid over 3 måneder:
?
Totalt antall tannbehandlinger med narkose, off. tannhelsetjeneste:
Antall
12 åringer - antall undersøkte/behandlet i løpet av de tre siste årene:
?
18-åringer, antall undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
?
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, antall undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
?
Barn og ungdom 3-18 år, planlagt ikke innkalt:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, planlagt ikke innkalt:
Personer
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, planlagt ikke innkalt:
Personer
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, planlagt ikke innkalt:
?
Ungdom 19-20 år, planlagt ikke innkalt:
Personer
Andre prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
Personer
Voksent betalende klientell, planlagt ikke innkalt:
Personer
Hele befolkningen, planlagt ikke innkalt:
Personer
Prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
Personer
Antall bekymringsmeldinger sendt til barnevernet:
Antall
Antall barn det er sendt varsel om til foresatte:
Personer
Referansetid
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, tannhelsetjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, tannhelsetjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter tannhelse:
1.1.
Brutto investeringsutgifter tannhelse:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter fellesfunksjoner:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter pasientbehandling:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten:
1.1.
Mva-refusjon drift, tannhelsetjenesten:
1.1.
Mva-refusjon investering, tannhelsetjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter fellesfunksjoner:
1.1.
Netto driftsutgifter for hele fylket:
1.1.
Netto driftsutgifter pasientbehandling:
1.1.
Netto driftsutgifter tannhelse:
1.1.
Barn og ungdom 1-18 år:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon per 31.12:
1.1.
Ungdom 19-20 år:
1.1.
Andre prioriterte personer:
1.1.
Prioriterte personer ekskl. 1-2 åringer:
1.1.
Prioriterte personer inkl. 1-2 åringer:
1.1.
Voksent betalende klientell:
1.1.
Antall innbyggere 31.12:
1.1.
Barn og ungdom 1-18 år under offentlig tilsyn:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, etterslep:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, takket nei til tilbudet:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år under offentlig tilsyn:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år undersøkt/behandlet:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, etterslep:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, takket nei til tilbudet:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, etterslep:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, takket nei til tilbudet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, etterslep:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, takket nei til tilbudet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Ungdom 19-20 år under offentlig tilsyn:
1.1.
Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet:
1.1.
Ungdom 19-20 år, etterslep:
1.1.
Ungdom 19-20 år: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Ungdom 19-20 år, takket nei til tilbudet:
1.1.
Fengselsinnsatte under offentlig tilsyn:
1.1.
Fengselsinnsatte undersøkt/behandlet:
1.1.
Fengselsinnsatte, etterslep:
1.1.
Fengselsinnsatte, takket nei til tilbudet:
1.1.
Fengselsinnsatte, ikke møtt:
1.1.
Andre prioriterte personer under offentlig tilsyn:
1.1.
Andre prioriterte personer undersøkt/behandlet:
1.1.
Andre prioriterte personer, etterslep:
1.1.
Andre prioriterte personer, takket nei til tilbudet:
1.1.
Andre prioriterte personer: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Voksent betalende klientell under offentlig tilsyn:
1.1.
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet:
1.1.
Voksent betalende klientell, etterslep:
1.1.
Voksent betalende klientell: Antall innkalt, ikke møtt:
1.1.
Prioriterte personer under offentlig tilsyn:
1.1.
Prioriterte personer undersøkt/behandlet:
1.1.
Prioriterte personer, etterslep:
1.1.
Hele befolkningen, antall under offentlig tilsyn:
1.1.
Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet:
1.1.
Hele befolkningen, etterslep:
1.1.
Takket nei til tilbudet, sum alle grupper:
1.1.
Innkalt, ikke møtt, sum alle grupper:
1.1.
Antall 5-åringer:
1.1.
Antall 12-åringer:
1.1.
Antall 18-åringer:
1.1.
5-åringer undersøkt/behandlet:
1.1.
12-åringer undersøkt/behandlet:
1.1.
18-åringer undersøkt/behandlet:
1.1.
5-åringer, antall friske tenner:
1.1.
5-åringer, antall kariøse tenner:
1.1.
5-åringer, antall tapte tenner:
1.1.
5-åringer, antall fylte tenner:
1.1.
5-åringer, antall tenner med karieserfaring:
1.1.
5-åringer uten ny karieserfaring:
1.1.
5-åringer med dmft = 0:
1.1.
5-åringer med dmft 1-4:
1.1.
5-åringer med dmft 5-9:
1.1.
5-åringer med dmft > 9:
1.1.
12-åringer, antall friske tenner:
1.1.
12-åringer, antall kariøse tenner:
1.1.
12-åringer, antall tapte tenner:
1.1.
12-åringer, antall fylte tenner:
1.1.
12-åringer, antall tenner med karieserfaring:
1.1.
12-åringer uten ny karieserfaring:
1.1.
12-åringer med DMFT = 0:
1.1.
12-åringer med DMFT 1-4:
1.1.
12-åringer med DMFT 5-9:
1.1.
12-åringer med DMFT > 9:
1.1.
18-åringer, antall friske tenner:
1.1.
18-åringer, antall kariøse tenner:
1.1.
18-åringer, antall tapte tenner:
1.1.
18-åringer, antall fylte tenner:
1.1.
18-åringer, antall tenner med karieserfaring:
1.1.
18-åringer uten ny karieserfaring:
1.1.
18-åringer med DMFT = 0:
1.1.
18-åringer med DMFT 1-4:
1.1.
18-åringer med DMFT 5-9:
1.1.
18-åringer med DMFT > 9:
1.1.
Avtalte tannlegeårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Utførte tannlegeårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Avtalte tannlege- og tannpleierårsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger uten spesialitet., avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannlegeårsverk, tannlege A, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannlegespesialister, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannpleiere, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannhelsesekretærer, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Administrativt personale, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetj:
1.1.
Annet personell med helseutd./yrke, off. tannhelsetj, avtalte årsverk:
1.1.
Annet personell i service-funksjoner, avtalte årsverk, off. tannhelsetj:
1.1.
Annet, uspesifisert personell, avtalte årsverk, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt:
1.1.
Fravær, totalt antall årsverk offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannleger (m/1620 t.),off. tannhelst:
1.1.
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannlegespesialister, off. tannhelsetj:
1.1.
Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannpleiere, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen allmennpraksis, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen kjeveortopedi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen oralkirurgi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen pedodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen periodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen kjeve- og ansiktsradiologi, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen protetikk, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannleger innen endodonti, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannteknikere, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannpleiere, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannhelsesekretærer, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Administrativt personale, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Annet personell med helseutd/ yrke, avtalte årsverk, privat tannhelsetj:
1.1.
Annet personell, avtalte årsverk, privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Fravær, totalt antall årsverk privat tannhelsetjeneste:
1.1.
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat):
1.1.
Planlagte tannpleierårsverk (offentlige og privat):
1.1.
Tannlegeårsverk, avtalte (offentlig og privat):
1.1.
Tannlegeårsverk, utførte (offentlig og privat):
1.1.
Tannpleierårsverk, avtalte (offentlig og privat):
1.1.
Totalt antall timer brukt på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Antall timer brukt av tannleger på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Antall timer brukt av tannpleiere på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Antall timer brukt av tannhelsesekretærer på forebyggende og helsefremmende arbeid utenfor tannklinikk, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid under 3 måneder:
1.1.
Tannbehandling med narkose, antall med ventetid over 3 måneder:
1.1.
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid under 3 måneder:
1.1.
Tannbehandling med narkose, andel med ventetid over 3 måneder:
1.1.
Totalt antall tannbehandlinger med narkose, off. tannhelsetjeneste:
1.1.
12 åringer - antall undersøkte/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
18-åringer, antall undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, antall undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Ungdom 19-20 år, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Andre prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Voksent betalende klientell, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Hele befolkningen, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Prioriterte personer, planlagt ikke innkalt:
1.1.
Antall bekymringsmeldinger sendt til barnevernet:
1.1.
Antall barn det er sendt varsel om til foresatte:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det medfører at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær vil bli publisert for 2015. For mer informasjon om A-ordningen, gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken