KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

04700: B. Behovsprofil - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Antall 0-åringer:
Personer
Antall 0-5 år:
Personer
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 1-5 år:
Personer
Antall 6-15 år:
Personer
Antall 16-18 år:
Personer
Antall 16-24 år:
Personer
Antall 16-66 år:
Personer
Antall 19-24 år:
Personer
Antall 25-66 år:
Personer
Antall 67-79 år:
Personer
Antall 80 år og over:
Personer
Antall enslige innbyggere 80 år og eldre:
Personer
Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn:
Personer
Antall innbyggere 0-5 år med innvandrerbakgrunn:
Personer
Antall innbyggere 0-16 år med innvandrerbakgrunn:
Personer
Antall innbyggere 16-18 år med innvanderbakgrunn:
Personer
Antall kvinner 16-66 år:
Personer
Antall personer i tettsteder:
Personer
Antall utenlandske statsborgere:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
?
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
Personer
Døde i løpet av året:
Personer
Fødte i løpet av året:
Personer
Innflyttinger:
Personer
Utflyttinger:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Folkemengde, kvinner i alt:
Personer
Folkemengde, menn i alt:
Personer
Skilte og separerte 16-66 år:
Personer
Antall enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
Personer
Antall uførepensjonister 16-66 år:
Personer
Antall enslige forsørgere:
Personer
Referansetid
Antall 0-åringer:
1.1.
Antall 0-5 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 1-5 år:
1.1.
Antall 6-15 år:
1.1.
Antall 16-18 år:
1.1.
Antall 16-24 år:
1.1.
Antall 16-66 år:
1.1.
Antall 19-24 år:
1.1.
Antall 25-66 år:
1.1.
Antall 67-79 år:
1.1.
Antall 80 år og over:
1.1.
Antall enslige innbyggere 80 år og eldre:
1.1.
Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn:
1.1.
Antall innbyggere 0-5 år med innvandrerbakgrunn:
1.1.
Antall innbyggere 0-16 år med innvandrerbakgrunn:
1.1.
Antall innbyggere 16-18 år med innvanderbakgrunn:
1.1.
Antall kvinner 16-66 år:
1.1.
Antall personer i tettsteder:
1.1.
Antall utenlandske statsborgere:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
1.1.
Døde i løpet av året:
1.1.
Fødte i løpet av året:
1.1.
Innflyttinger:
1.1.
Utflyttinger:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Folkemengde, kvinner i alt:
1.1.
Folkemengde, menn i alt:
1.1.
Skilte og separerte 16-66 år:
1.1.
Antall enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
1.1.
Antall uførepensjonister 16-66 år:
1.1.
Antall enslige forsørgere:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken