KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
04700: B. Behovsprofil - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Antall 0-åringer:
Personer
Antall 0-5 år:
Personer
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 1-5 år:
Personer
Antall 6-15 år:
Personer
Antall 16-18 år:
Personer
Antall 16-24 år:
Personer
Antall 16-66 år:
Personer
Antall 19-24 år:
Personer
Antall 25-66 år:
Personer
Antall 67-79 år:
Personer
Antall 80 år og over:
Personer
Antall enslige innbyggere 80 år og eldre:
Personer
Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn:
Personer
Antall innbyggere 0-5 år med innvandrerbakgrunn:
Personer
Antall innbyggere 0-16 år med innvandrerbakgrunn:
Personer
Antall innbyggere 16-18 år med innvanderbakgrunn:
Personer
Antall kvinner 16-66 år:
Personer
Antall personer i tettsteder:
Personer
Antall utenlandske statsborgere:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
?
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
Personer
Døde i løpet av året:
Personer
Fødte i løpet av året:
Personer
Innflyttinger:
Personer
Utflyttinger:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Folkemengde, kvinner i alt:
Personer
Folkemengde, menn i alt:
Personer
Skilte og separerte 16-66 år:
Personer
Antall enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
Personer
Antall uførepensjonister 16-66 år:
Personer
Antall enslige forsørgere:
Personer
Referansetid
Antall 0-åringer:
1.1.
Antall 0-5 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 1-5 år:
1.1.
Antall 6-15 år:
1.1.
Antall 16-18 år:
1.1.
Antall 16-24 år:
1.1.
Antall 16-66 år:
1.1.
Antall 19-24 år:
1.1.
Antall 25-66 år:
1.1.
Antall 67-79 år:
1.1.
Antall 80 år og over:
1.1.
Antall enslige innbyggere 80 år og eldre:
1.1.
Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn:
1.1.
Antall innbyggere 0-5 år med innvandrerbakgrunn:
1.1.
Antall innbyggere 0-16 år med innvandrerbakgrunn:
1.1.
Antall innbyggere 16-18 år med innvanderbakgrunn:
1.1.
Antall kvinner 16-66 år:
1.1.
Antall personer i tettsteder:
1.1.
Antall utenlandske statsborgere:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
1.1.
Døde i løpet av året:
1.1.
Fødte i løpet av året:
1.1.
Innflyttinger:
1.1.
Utflyttinger:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Folkemengde, kvinner i alt:
1.1.
Folkemengde, menn i alt:
1.1.
Skilte og separerte 16-66 år:
1.1.
Antall enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
1.1.
Antall uførepensjonister 16-66 år:
1.1.
Antall enslige forsørgere:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 34 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken