KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04700: B. Behovsprofil - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
15.03.2018 08:00
Antall 0-åringer:
Personer
Antall 0-5 år:
Personer
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 1-5 år:
Personer
Antall 6-15 år:
Personer
Antall 16-18 år:
Personer
Antall 16-24 år:
Personer
Antall 16-66 år:
Personer
Antall 19-24 år:
Personer
Antall 25-66 år:
Personer
Antall 67-79 år:
Personer
Antall 80 år og over:
Personer
Antall enslige innbyggere 80 år og eldre:
Personer
Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn:
Personer
Antall innbyggere 0-5 år med innvandrerbakgrunn:
Personer
Antall innbyggere 0-16 år med innvandrerbakgrunn:
Personer
Antall innbyggere 16-18 år med innvanderbakgrunn:
Personer
Antall kvinner 16-66 år:
Personer
Antall personer i tettsteder:
Personer
Antall utenlandske statsborgere:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
?
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
Personer
Døde i løpet av året:
Personer
Fødte i løpet av året:
Personer
Innflyttinger:
Personer
Utflyttinger:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Folkemengde, kvinner i alt:
Personer
Folkemengde, menn i alt:
Personer
Skilte og separerte 16-66 år:
Personer
Antall enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
Personer
Antall uførepensjonister 16-66 år:
Personer
Antall enslige forsørgere:
Personer
Antall 0-åringer:
1.1.
Antall 0-5 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 1-5 år:
1.1.
Antall 6-15 år:
1.1.
Antall 16-18 år:
1.1.
Antall 16-24 år:
1.1.
Antall 16-66 år:
1.1.
Antall 19-24 år:
1.1.
Antall 25-66 år:
1.1.
Antall 67-79 år:
1.1.
Antall 80 år og over:
1.1.
Antall enslige innbyggere 80 år og eldre:
1.1.
Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn:
1.1.
Antall innbyggere 0-5 år med innvandrerbakgrunn:
1.1.
Antall innbyggere 0-16 år med innvandrerbakgrunn:
1.1.
Antall innbyggere 16-18 år med innvanderbakgrunn:
1.1.
Antall kvinner 16-66 år:
1.1.
Antall personer i tettsteder:
1.1.
Antall utenlandske statsborgere:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
1.1.
Døde i løpet av året:
1.1.
Fødte i løpet av året:
1.1.
Innflyttinger:
1.1.
Utflyttinger:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Folkemengde, kvinner i alt:
1.1.
Folkemengde, menn i alt:
1.1.
Skilte og separerte 16-66 år:
1.1.
Antall enslige forsørgere med stønad fra folketrygden:
1.1.
Antall uførepensjonister 16-66 år:
1.1.
Antall enslige forsørgere:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall 0-åringer , Antall 0-5 år , Antall 0-16 år ,

Valgt 1 av totalt 34

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000