Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04698: Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2003 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, KNNM:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Kj. fra egne foretak og IKS, tj utenf. ord. fykomm. ansv.omr:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, videregående opplæring:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
1000 Kroner
Overføringer, i alt:
1000 Kroner
Overføringer fra KNNM:
1000 Kroner
Overføringer fra samferdsel:
1000 Kroner
Overføringer fra kultur:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring:
1.1.
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
1.1.
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, KNNM:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
1.1.
Kj. fra egne foretak og IKS, tj utenf. ord. fykomm. ansv.omr:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, videregående opplæring:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
1.1.
Overføringer, i alt:
1.1.
Overføringer fra KNNM:
1.1.
Overføringer fra samferdsel:
1.1.
Overføringer fra kultur:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern , Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern , Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt ,

Valgt 1 av totalt 41

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.