Fylkeskommuneregnskap

04698: Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2003 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, KNNM:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
1000 Kroner
Kj. fra egne foretak og IKS, tj utenf. ord. fykomm. ansv.omr:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, videregående opplæring:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
1000 Kroner
Overføringer, i alt:
1000 Kroner
Overføringer fra KNNM:
1000 Kroner
Overføringer fra samferdsel:
1000 Kroner
Overføringer fra kultur:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
1000 Kroner
Referansetid
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring:
1.1.
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
1.1.
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, KNNM:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
1.1.
Kj. fra egne foretak og IKS, tj utenf. ord. fykomm. ansv.omr:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, videregående opplæring:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
1.1.
Overføringer, i alt:
1.1.
Overføringer fra KNNM:
1.1.
Overføringer fra samferdsel:
1.1.
Overføringer fra kultur:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken