Brann- og ulukkesvern

04697: P. Brann- og ulykkesvern - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.05.2018
Kontakt
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
MVA-refusjon drift, brann- og ulykkesvern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, brann- og ulykkesvern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339:
?
Netto driftsutgifter til funksjon 338:
Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 339:
?
Anslått erstatning til bygningsbranner, i kroner:
Kroner
Antall A-objekter:
Bygninger
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året:
?
Antall bygningsbranner:
?
Antall piper feiet:
?
Antall piper i alt:
Piper
Feie- og tilsynsgebyr, ekskl mva:
Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Referansetid
MVA-refusjon drift, brann- og ulykkesvern:
1.1.
MVA-refusjon investering, brann- og ulykkesvern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 338:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 339:
1.1.
Anslått erstatning til bygningsbranner, i kroner:
1.1.
Antall A-objekter:
1.1.
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året:
1.1.
Antall bygningsbranner:
1.1.
Antall piper feiet:
1.1.
Antall piper i alt:
1.1.
Feie- og tilsynsgebyr, ekskl mva:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tjenestedata for 2014-årgangen inkluderer alle innsendte data til DSB per 4.mai 2015.Det er lagt inn tjenestedata fra den siste innrapporterte årgangen for to kommuner. Dette gjelder 1430 Gaular og 1818 Herøy. Tjenestedata for 2016-årgangen inkluderer innsendte data til DSB innen frist. To kommuner manglet, 1818 Herøy kommune og 1920 Lavangen kommune, og for disse er det lagt inn tjenestedata for 2015. F.o.m. 1.1.2017 ble følgende kommuner slått sammen: 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke til 0710 Sandefjord. For årgang 2016 er data for 0719 Andebu inkludert i 0706 Sandefjord.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken