Brann- og ulukkesvern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04697: P. Brann- og ulykkesvern - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
25.05.2018 08:00
MVA-refusjon drift, brann- og ulykkesvern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, brann- og ulykkesvern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339:
?
Netto driftsutgifter til funksjon 338:
Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 339:
?
Anslått erstatning til bygningsbranner, i kroner:
Kroner
Antall A-objekter:
Bygninger
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året:
?
Antall bygningsbranner:
?
Antall piper feiet:
?
Antall piper i alt:
Piper
Feie- og tilsynsgebyr, ekskl mva:
Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
MVA-refusjon drift, brann- og ulykkesvern:
1.1.
MVA-refusjon investering, brann- og ulykkesvern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 338:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 339:
1.1.
Anslått erstatning til bygningsbranner, i kroner:
1.1.
Antall A-objekter:
1.1.
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året:
1.1.
Antall bygningsbranner:
1.1.
Antall piper feiet:
1.1.
Antall piper i alt:
1.1.
Feie- og tilsynsgebyr, ekskl mva:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. MVA-refusjon drift, brann- og ulykkesvern , MVA-refusjon investering, brann- og ulykkesvern , Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tjenestedata for 2014-årgangen inkluderer alle innsendte data til DSB per 4.mai 2015.Det er lagt inn tjenestedata fra den siste innrapporterte årgangen for to kommuner. Dette gjelder 1430 Gaular og 1818 Herøy. Tjenestedata for 2016-årgangen inkluderer innsendte data til DSB innen frist. To kommuner manglet, 1818 Herøy kommune og 1920 Lavangen kommune, og for disse er det lagt inn tjenestedata for 2015. F.o.m. 1.1.2017 ble følgende kommuner slått sammen: 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke til 0710 Sandefjord. For årgang 2016 er data for 0719 Andebu inkludert i 0706 Sandefjord. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.