04696: O. Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
MVA-refusjon drift, tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunal næringsvirksomhet:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Referansetid
MVA-refusjon drift, tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1.1.
MVA-refusjon investering, tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1.1.
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1.1.
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet:
1.1.
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunal næringsvirksomhet:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken