Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04695: N. Bolig - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.03.2018 08:00
Brutto investeringsutgifter til boligformål (funksjon 265, 283, 315):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 265:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til boligfunksjonen:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, bolig:
?
MVA-refusjon investering, bolig:
1000 Kroner
Totalt antall kommunalt disponerte boliger:
Boliger
Kommunalt eide boliger:
Boliger
Kommunalt innleide boliger:
Boliger
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett:
Boliger
Av dette, antall brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett:
Boliger
Antall kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere:
Boliger
Antall utleide boliger per 31.12:
Boliger
Antall boliger kjøpt eller bygget siste år:
Boliger
Antall boliger solgt siste år:
Boliger
Av dette, antall boliger solgt til leietakere siste år:
Boliger
Antall nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger:
Boliger
Antall tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger:
Boliger
Antall søknader siste år:
Søknader
Av dette, antall nye søknader mottatt siste år:
Søknader
Antall avslag på søknad om kommunal bolig:
Avslag
Av dette, antall avslag på nye søknader:
Avslag
Antall husstander tildelt bolig i alt:
Husstander
Antall nyinnflyttede husstander:
Husstander
Antall nyinnflyttede flyktninger:
Husstander
Antall nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
Husstander
Antall nyinnflyttede med psykiske lidelser:
Husstander
Antall nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere:
Husstander
Antall nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse:
Husstander
Antall nyinnflyttede med andre problemer:
Husstander
Antall nyinnflyttede uten behovsprøving:
Husstander
Nye husstander på venteliste, i alt:
Husstander
Antall flyktninger på venteliste:
Husstander
Antall med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
Husstander
Antall med psykiske lidelser, på venteliste:
Husstander
Antall rusmiddelmisbrukere på venteliste:
Husstander
Antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
Husstander
Antall med andre problemer, på venteliste:
Husstander
Antall husleiekontrakter på ett år eller kortere:
Kontrakter
Av dette, antall husleiekontrakter kortere enn 6 mnd:
Kontrakter
Garantier for depositum til leie av bolig, antall:
?
Lån til depositum, antall:
Lån
Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte i alt:
Husstander
Antall husstander i midlertidige botilbud, i alt:
Husstander
Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder:
Husstander
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud:
Husstander
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
Husstander
Antall husstandere med unge i midlertidige botilbud:
Antall
Antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
Antall
Antall husstander i natthjem:
Husstander
Kommunalt disponerte omsorgsboliger, i alt:
Boliger
Kommunalt eide omsorgsboliger:
Boliger
Privat eide omsorgsboliger med kommunal disposisjonsrett:
Boliger
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering:
Boliger
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning:
Boliger
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån:
Boliger
Antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken:
Boliger
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken:
Husstander
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken:
Boliger
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken:
Boliger
Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken, per kommune:
Kroner
Beløp til boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen, i kroner:
Kroner
Beløp til boligtilskudd til tilpasning videretildelt fra kommunen, i kroner:
Kroner
Beløp til startlån videretildelt av kommunen, i kroner:
Kroner
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til etablering, i kroner:
Kroner
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til tilpasning, i kroner:
Kroner
Gjennomsnittsbeløp for startlån videretildelt av kommunen, i kroner:
Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Brutto investeringsutgifter til boligformål (funksjon 265, 283, 315):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 265:
1.1.
Lønnsutgifter til boligfunksjonen:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler:
1.1.
MVA-refusjon drift, bolig:
1.1.
MVA-refusjon investering, bolig:
1.1.
Totalt antall kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Kommunalt eide boliger:
1.1.
Kommunalt innleide boliger:
1.1.
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett:
1.1.
Av dette, antall brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett:
1.1.
Antall kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere:
1.1.
Antall utleide boliger per 31.12:
1.1.
Antall boliger kjøpt eller bygget siste år:
1.1.
Antall boliger solgt siste år:
1.1.
Av dette, antall boliger solgt til leietakere siste år:
1.1.
Antall nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger:
1.1.
Antall tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger:
1.1.
Antall søknader siste år:
1.1.
Av dette, antall nye søknader mottatt siste år:
1.1.
Antall avslag på søknad om kommunal bolig:
1.1.
Av dette, antall avslag på nye søknader:
1.1.
Antall husstander tildelt bolig i alt:
1.1.
Antall nyinnflyttede husstander:
1.1.
Antall nyinnflyttede flyktninger:
1.1.
Antall nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
1.1.
Antall nyinnflyttede med psykiske lidelser:
1.1.
Antall nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Antall nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse:
1.1.
Antall nyinnflyttede med andre problemer:
1.1.
Antall nyinnflyttede uten behovsprøving:
1.1.
Nye husstander på venteliste, i alt:
1.1.
Antall flyktninger på venteliste:
1.1.
Antall med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
1.1.
Antall med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Antall rusmiddelmisbrukere på venteliste:
1.1.
Antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Antall med andre problemer, på venteliste:
1.1.
Antall husleiekontrakter på ett år eller kortere:
1.1.
Av dette, antall husleiekontrakter kortere enn 6 mnd:
1.1.
Garantier for depositum til leie av bolig, antall:
1.1.
Lån til depositum, antall:
1.1.
Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte i alt:
1.1.
Antall husstander i midlertidige botilbud, i alt:
1.1.
Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder:
1.1.
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud:
1.1.
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
1.1.
Antall husstandere med unge i midlertidige botilbud:
1.1.
Antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
1.1.
Antall husstander i natthjem:
1.1.
Kommunalt disponerte omsorgsboliger, i alt:
1.1.
Kommunalt eide omsorgsboliger:
1.1.
Privat eide omsorgsboliger med kommunal disposisjonsrett:
1.1.
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering:
1.1.
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning:
1.1.
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån:
1.1.
Antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken:
1.1.
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken:
1.1.
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken:
1.1.
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken:
1.1.
Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken, per kommune:
1.1.
Beløp til boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen, i kroner:
1.1.
Beløp til boligtilskudd til tilpasning videretildelt fra kommunen, i kroner:
1.1.
Beløp til startlån videretildelt av kommunen, i kroner:
1.1.
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til etablering, i kroner:
1.1.
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til tilpasning, i kroner:
1.1.
Gjennomsnittsbeløp for startlån videretildelt av kommunen, i kroner:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til boligformål (funksjon 265, 283, 315) , Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 265 , Lønnsutgifter til boligfunksjonen ,

Valgt 1 av totalt 70

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det publiseres ikke foreløpige 2017-tall fra Husbanken 15. mars 2018. Det vil bli publisert endelige tall for disse variablene 15. juni 2018. Statistikken er vesentlig lagt om fra og med 2009. Det vil bare være noen få variable der tall fra og med 2009 vil være helt sammenlignbare med tall for 2008 og bakover i tid. Brudd i tidsserien er markert for hver variabel det gjelder. Mange variable er nye fra og med 2009. Antall eide kommunale boliger og antall boliger kommunen leier inn til videre framleie, kan for 2011 være påvirket av en presisering av disposisjonsformene. Boliger eid av kommunale AS eller kommunale stiftelser regnes nå som innleid til videre fremleie og ikke som kommunalt eide boliger. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.