Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

04694: M. Samferdsel - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 39 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
Personer
MVA-refusjon drift, samferdsel:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, samferdsel:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1000 Kroner
Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til samferdsel i 1 000 kr:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. i 1000 kr for komm. veier og gater:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1000 Kroner
Kommunale veier og gater i km med belysning:
Kilometer
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1000 Kroner
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
Antall
Europa- og riksveier, lengde i kilometer:
Kilometer
Fylkesvei, lengde i kilometer:
Kilometer
Kommunal vei og gate. Antall kilometer:
Kilometer
Private veier i km:
Kilometer
Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til:
Kilometer
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
Kilometer
Kommunale veier og gater uten fast dekke:
Kilometer
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer:
Kilometer
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, komm. veier og gater:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger for komm. veier og gater:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1000 kr, kommunale veier og gater:
1000 Kroner
Korr. bto. dr.utg. i 1000 kr, komm. vei og gate:
1000 Kroner
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
Antall
Antall offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser):
Antall
Antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen:
Antall
Kommunalt tilskudd til private veier i 1 000 kroner:
1000 Kroner
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC):
Antall
Antall km dekkelagt kommunevei siste år:
Kilometer
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede:
Antall
Ant. holdeplasser langs kommunevei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
Antall
Antall km ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år:
Kilometer
Antall km oppgradert eksisterende kommunal vei siste år:
Kilometer
Antall km tilrettelagt for syklende siste år:
Kilometer
Referansetid
Folkemengde i alt:
1.1.
MVA-refusjon drift, samferdsel:
1.1.
MVA-refusjon investering, samferdsel:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1.1.
Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier:
1.1.
Brutto driftsutgifter til samferdsel i 1 000 kr:
1.1.
Bto. dr.utg. i 1000 kr for komm. veier og gater:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1.1.
Kommunale veier og gater i km med belysning:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1.1.
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
1.1.
Europa- og riksveier, lengde i kilometer:
1.1.
Fylkesvei, lengde i kilometer:
1.1.
Kommunal vei og gate. Antall kilometer:
1.1.
Private veier i km:
1.1.
Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
1.1.
Kommunale veier og gater uten fast dekke:
1.1.
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, samferdsel i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, komm. veier og gater:
1.1.
Bto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger for komm. veier og gater:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1000 kr, kommunale veier og gater:
1.1.
Korr. bto. dr.utg. i 1000 kr, komm. vei og gate:
1.1.
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
1.1.
Antall offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser):
1.1.
Antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen:
1.1.
Kommunalt tilskudd til private veier i 1 000 kroner:
1.1.
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC):
1.1.
Antall km dekkelagt kommunevei siste år:
1.1.
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede:
1.1.
Ant. holdeplasser langs kommunevei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km oppgradert eksisterende kommunal vei siste år:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende siste år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken