Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04694: M. Samferdsel - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
15.03.2018 08:00
Folkemengde i alt:
Personer
MVA-refusjon drift, samferdsel:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, samferdsel:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1000 Kroner
Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til samferdsel i 1 000 kr:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. i 1000 kr for komm. veier og gater:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1000 Kroner
Kommunale veier og gater i km med belysning:
Kilometer
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1000 Kroner
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
Antall
Europa- og riksveier, lengde i kilometer:
Kilometer
Fylkesvei, lengde i kilometer:
Kilometer
Kommunal vei og gate. Antall kilometer:
Kilometer
Private veier i km:
Kilometer
Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til:
Kilometer
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
Kilometer
Kommunale veier og gater uten fast dekke:
Kilometer
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer:
Kilometer
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, samferdsel i alt:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, komm. veier og gater:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger for komm. veier og gater:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1000 kr, kommunale veier og gater:
1000 Kroner
Korr. bto. dr.utg. i 1000 kr, komm. vei og gate:
1000 Kroner
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
Antall
Antall offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser):
Antall
Antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen:
Antall
Kommunalt tilskudd til private veier i 1 000 kroner:
1000 Kroner
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC):
Antall
Antall km dekkelagt kommunevei siste år:
Kilometer
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede:
Antall
Ant. holdeplasser langs kommunevei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
Antall
Antall km ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år:
Kilometer
Antall km oppgradert eksisterende kommunal vei siste år:
Kilometer
Antall km tilrettelagt for syklende siste år:
Kilometer
Folkemengde i alt:
1.1.
MVA-refusjon drift, samferdsel:
1.1.
MVA-refusjon investering, samferdsel:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1.1.
Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier:
1.1.
Brutto driftsutgifter til samferdsel i 1 000 kr:
1.1.
Bto. dr.utg. i 1000 kr for komm. veier og gater:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1.1.
Kommunale veier og gater i km med belysning:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1.1.
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
1.1.
Europa- og riksveier, lengde i kilometer:
1.1.
Fylkesvei, lengde i kilometer:
1.1.
Kommunal vei og gate. Antall kilometer:
1.1.
Private veier i km:
1.1.
Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
1.1.
Kommunale veier og gater uten fast dekke:
1.1.
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, samferdsel i alt:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, komm. veier og gater:
1.1.
Bto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger for komm. veier og gater:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1000 kr, kommunale veier og gater:
1.1.
Korr. bto. dr.utg. i 1000 kr, komm. vei og gate:
1.1.
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
1.1.
Antall offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser):
1.1.
Antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen:
1.1.
Kommunalt tilskudd til private veier i 1 000 kroner:
1.1.
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC):
1.1.
Antall km dekkelagt kommunevei siste år:
1.1.
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede:
1.1.
Ant. holdeplasser langs kommunevei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km oppgradert eksisterende kommunal vei siste år:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende siste år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt , MVA-refusjon drift, samferdsel , MVA-refusjon investering, samferdsel ,

Valgt 1 av totalt 39

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000