Foreldrebetaling i barnehagar

Til toppen

04691: Gebyrsatser/brukerbetaling - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2003 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kr/mnd, pleie og omsorg , Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kr/mnd, pleie og omsorg , Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000