Foreldrebetaling i barnehagar

04691: Gebyrsatser/brukerbetaling - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2003 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kr/mnd:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, 2 - 3 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, 3 - 4 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, 4 - 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, inntekt over 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, under 2 G, kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 00-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Måneder
Referansetid
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kr/mnd:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, 2 - 3 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, 3 - 4 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, 4 - 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, inntekt over 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, under 2 G, kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 00-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken