Foreldrebetaling i barnehagar

Til toppen
04691: Gebyrsatser/brukerbetaling - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2003 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kr/mnd:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, 2 - 3 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, 3 - 4 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, 4 - 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, inntekt over 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, under 2 G, kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 00-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Måneder
Referansetid
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kr/mnd:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, 2 - 3 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, 3 - 4 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, 4 - 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, inntekt over 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, under 2 G, kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 00-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 28 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken