Foreldrebetaling i barnehagar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04691: Gebyrsatser/brukerbetaling - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2003 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
15.03.2018 08:00
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kr/mnd:
Kroner
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kr/mnd:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, kr, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, 2 - 3 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, 3 - 4 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, 4 - 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, inntekt over 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Utgiftstak per mnd ved timepris, under 2 G, kr/mnd, pleie og omsorg:
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 00-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Kroner
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
Prosent
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
Måneder
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kr/mnd:
1.1.
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6 - 15 timer i kr/mnd:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, kr, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, 2 - 3 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, 3 - 4 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, 4 - 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, inntekt over 5 G ,kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Utgiftstak per mnd ved timepris, under 2 G, kr/mnd, pleie og omsorg:
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 350 000-399 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 500 00-549 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100prosent fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2 - 3 G, i kr/mnd, pleie og omsorg , Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3 - 4 G, i kr/mnd, pleie og omsorg , Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4 - 5 G, i kr/mnd, pleie og omsorg ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000