Kommunal vannforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04689: I. Vann - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
15.03.2018 08:00
Folkemengde i alt:
Personer
Direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter funksjon 340:
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter funksjon 345:
1000 Kroner
Direkte driftsutgifter ekstern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 340:
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 345:
1000 Kroner
Henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 340:
1000 Kroner
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 345:
1000 Kroner
Kalkulatoriske rentekostnader (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader funksjon 340:
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader funksjon 345:
1000 Kroner
Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 340:
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 345:
1000 Kroner
Kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 340:
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 345:
1000 Kroner
Kalkulatoriske avskrivninger, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 340:
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 345:
1000 Kroner
Andre inntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
- andre inntekter funksjon 340:
1000 Kroner
- andre inntekter funksjon 345:
1000 Kroner
Gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1000 Kroner
Gebyrinntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Lønnsutgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenproduksjon:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1000 Kroner
Stipulert årsgebyr - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Gebyrsats per m3 vann ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
Kroner
Fastledd ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Antall private og kommunale vannverk:
Antall
Antall kommunale vannverk:
Antall
Antall kommunale vannverk med beredskapsplan:
Antall
Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk som forsyner flere enn 1000 personer:
Personer
Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
Personer
Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
Personer
Antall innbyggere forsynt av grunnvann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
Personer
Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning):
Personer
E.coli: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Personer
Intestinale enterokokker: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Antall
Farge: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Personer
PH: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Personer
Antall innbyggertimer totalt (kommunal vannforsyning):
Innbyggertimer
Antall innbyggertimer uten avbrudd i den kommunale vannforsyningen:
Innbyggertimer
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, uansett årsak:
Innbyggertimer
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, ikke-planlagt:
Innbyggertimer
Lengde kommunalt ledningsnett totalt:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett med ukjent alder:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden før 1910:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1910-40:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1941-70:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1971-2000:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 2001 eller senere:
Meter
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år:
Meter
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett:
Meter
Reguleringsvolum i kommunale høydebasseng og krisekilde (m3):
Kubikkmeter
Antall kommunale trykkøkningsstasjoner:
Antall
Antall lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett):
Antall
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett:
Kubikkmeter
A1. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk:
Kubikkmeter
A2. Mengde kommunalt vann til forbruk i næringsmiddelindustrien:
Kubikkmeter
A3. Mengde kommunalt vann til forbruk i annen industri og næringsvirksomhet:
Kubikkmeter
A4. Mengde kommunalt vann til annet forbruk (jordbruksvanning mv.):
Kubikkmeter
A5. Mengde ikke bokført vann (kommunalt vanntap/lekkasje):
Kubikkmeter
B1. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (boligheter/leiligheter):
Kubikkmeter
B2. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (hytter/fritidsboliger):
Kubikkmeter
B3. Mengde kommunalt vann til industri:
Kubikkmeter
B4. Mengde kommunalt vann til tjenesteytende næringer:
Kubikkmeter
B5. Mengde kommunalt vann til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske):
Kubikkmeter
B6. Mengde kommunalt vann til annet forbruk:
Kubikkmeter
B7. Mengde kommunalt vann til lekkasje:
Kubikkmeter
Folkemengde i alt:
1.1.
Direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
- direkte driftsutgifter funksjon 340:
1.1.
- direkte driftsutgifter funksjon 345:
1.1.
Direkte driftsutgifter ekstern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 340:
1.1.
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 345:
1.1.
Henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 340:
1.1.
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 345:
1.1.
Kalkulatoriske rentekostnader (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader funksjon 340:
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader funksjon 345:
1.1.
Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 340:
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 345:
1.1.
Kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 340:
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 345:
1.1.
Kalkulatoriske avskrivninger, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 340:
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 345:
1.1.
Andre inntekter (fra skjema 23):
1.1.
- andre inntekter funksjon 340:
1.1.
- andre inntekter funksjon 345:
1.1.
Gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1.1.
Gebyrinntekter (fra skjema 23):
1.1.
Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1.1.
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1.1.
Lønnsutgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenproduksjon:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1.1.
Stipulert årsgebyr - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrsats per m3 vann ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
1.1.
Fastledd ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Antall private og kommunale vannverk:
1.1.
Antall kommunale vannverk:
1.1.
Antall kommunale vannverk med beredskapsplan:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk som forsyner flere enn 1000 personer:
1.1.
Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
1.1.
Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
1.1.
Antall innbyggere forsynt av grunnvann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
1.1.
Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning):
1.1.
E.coli: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Intestinale enterokokker: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Farge: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
PH: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Antall innbyggertimer totalt (kommunal vannforsyning):
1.1.
Antall innbyggertimer uten avbrudd i den kommunale vannforsyningen:
1.1.
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, uansett årsak:
1.1.
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, ikke-planlagt:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett totalt:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett med ukjent alder:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden før 1910:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1910-40:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1941-70:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1971-2000:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 2001 eller senere:
1.1.
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år:
1.1.
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett:
1.1.
Reguleringsvolum i kommunale høydebasseng og krisekilde (m3):
1.1.
Antall kommunale trykkøkningsstasjoner:
1.1.
Antall lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett):
1.1.
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett:
1.1.
A1. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk:
1.1.
A2. Mengde kommunalt vann til forbruk i næringsmiddelindustrien:
1.1.
A3. Mengde kommunalt vann til forbruk i annen industri og næringsvirksomhet:
1.1.
A4. Mengde kommunalt vann til annet forbruk (jordbruksvanning mv.):
1.1.
A5. Mengde ikke bokført vann (kommunalt vanntap/lekkasje):
1.1.
B1. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (boligheter/leiligheter):
1.1.
B2. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (hytter/fritidsboliger):
1.1.
B3. Mengde kommunalt vann til industri:
1.1.
B4. Mengde kommunalt vann til tjenesteytende næringer:
1.1.
B5. Mengde kommunalt vann til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske):
1.1.
B6. Mengde kommunalt vann til annet forbruk:
1.1.
B7. Mengde kommunalt vann til lekkasje:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt , Direkte driftsutgifter (fra skjema 23) , - direkte driftsutgifter funksjon 340 ,

Valgt 1 av totalt 81

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000