Kommunal vannforsyning

04689: I. Vann - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 81 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
Personer
Direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter funksjon 340:
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter funksjon 345:
1000 Kroner
Direkte driftsutgifter ekstern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 340:
1000 Kroner
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 345:
1000 Kroner
Henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1000 Kroner
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 340:
1000 Kroner
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 345:
1000 Kroner
Kalkulatoriske rentekostnader (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader funksjon 340:
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader funksjon 345:
1000 Kroner
Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 340:
1000 Kroner
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 345:
1000 Kroner
Kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 340:
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 345:
1000 Kroner
Kalkulatoriske avskrivninger, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 340:
1000 Kroner
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 345:
1000 Kroner
Andre inntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
- andre inntekter funksjon 340:
1000 Kroner
- andre inntekter funksjon 345:
1000 Kroner
Gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1000 Kroner
Gebyrinntekter (fra skjema 23):
1000 Kroner
Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1000 Kroner
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1000 Kroner
Lønnsutgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenproduksjon:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1000 Kroner
Stipulert årsgebyr - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Gebyrsats per m3 vann ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
Kroner
Fastledd ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
Kroner
Antall private og kommunale vannverk:
Antall
Antall kommunale vannverk:
Antall
Antall kommunale vannverk med beredskapsplan:
Antall
Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning:
Personer
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk som forsyner flere enn 1000 personer:
Personer
Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
Personer
Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
Personer
Antall innbyggere forsynt av grunnvann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
Personer
Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning):
Personer
E.coli: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Personer
Intestinale enterokokker: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Antall
Farge: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Personer
PH: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Personer
Antall innbyggertimer totalt (kommunal vannforsyning):
Innbyggertimer
Antall innbyggertimer uten avbrudd i den kommunale vannforsyningen:
Innbyggertimer
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, uansett årsak:
Innbyggertimer
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, ikke-planlagt:
Innbyggertimer
Lengde kommunalt ledningsnett totalt:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett med ukjent alder:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden før 1910:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1910-40:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1941-70:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1971-2000:
Meter
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 2001 eller senere:
Meter
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år:
Meter
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett:
Meter
Reguleringsvolum i kommunale høydebasseng og krisekilde (m3):
Kubikkmeter
Antall kommunale trykkøkningsstasjoner:
Antall
Antall lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett):
Antall
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett:
Kubikkmeter
A1. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk:
Kubikkmeter
A2. Mengde kommunalt vann til forbruk i næringsmiddelindustrien:
Kubikkmeter
A3. Mengde kommunalt vann til forbruk i annen industri og næringsvirksomhet:
Kubikkmeter
A4. Mengde kommunalt vann til annet forbruk (jordbruksvanning mv.):
Kubikkmeter
A5. Mengde ikke bokført vann (kommunalt vanntap/lekkasje):
Kubikkmeter
B1. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (boligheter/leiligheter):
Kubikkmeter
B2. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (hytter/fritidsboliger):
Kubikkmeter
B3. Mengde kommunalt vann til industri:
Kubikkmeter
B4. Mengde kommunalt vann til tjenesteytende næringer:
Kubikkmeter
B5. Mengde kommunalt vann til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske):
Kubikkmeter
B6. Mengde kommunalt vann til annet forbruk:
Kubikkmeter
B7. Mengde kommunalt vann til lekkasje:
Kubikkmeter
Referansetid
Folkemengde i alt:
1.1.
Direkte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
- direkte driftsutgifter funksjon 340:
1.1.
- direkte driftsutgifter funksjon 345:
1.1.
Direkte driftsutgifter ekstern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 340:
1.1.
- direkte driftsutgifter ekstern produksjon, funksjon 345:
1.1.
Henførbare indirekte driftsutgifter (fra skjema 23):
1.1.
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 340:
1.1.
- henførbare indirekte driftsutgifter funksjon 345:
1.1.
Kalkulatoriske rentekostnader (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader funksjon 340:
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader funksjon 345:
1.1.
Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 340:
1.1.
- kalkulatoriske rentekostnader ekstern produksjon funksjon 345:
1.1.
Kalkulatoriske avskrivninger (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 340:
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger funksjon 345:
1.1.
Kalkulatoriske avskrivninger, ekstern produksjon (fra skjema 23):
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 340:
1.1.
- kalkulatoriske avskrivninger ekstern produksjon, funksjon 345:
1.1.
Andre inntekter (fra skjema 23):
1.1.
- andre inntekter funksjon 340:
1.1.
- andre inntekter funksjon 345:
1.1.
Gebyrgrunnlaget (driftsutgifter+kapitalkostnader-andre inntekter, fra skjema 23):
1.1.
Gebyrinntekter (fra skjema 23):
1.1.
Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 1.1 (fra skjema 23):
1.1.
Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller framføring av underskudd (fra skjema 23):
1.1.
Saldo selvkostfond per 31.12 (fra skjema 23):
1.1.
Lønnsutgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenproduksjon:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod:
1.1.
Stipulert årsgebyr - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Gebyrsats per m3 vann ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr/m3):
1.1.
Fastledd ved målt forbruk - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1):
1.1.
Antall private og kommunale vannverk:
1.1.
Antall kommunale vannverk:
1.1.
Antall kommunale vannverk med beredskapsplan:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet private og kommunale vannverk:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning:
1.1.
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk som forsyner flere enn 1000 personer:
1.1.
Antall innbyggere forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
1.1.
Antall innbyggere forsynt av desinfisert overflatevann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
1.1.
Antall innbyggere forsynt av grunnvann som hovedkilde (kommunal vannforsyning):
1.1.
Antall innbyggere forsynt av behandlet vann (behandlingstype 1+ type 2) (kommunal vannforsyning):
1.1.
E.coli: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Intestinale enterokokker: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Farge: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
PH: Antall innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Antall innbyggertimer totalt (kommunal vannforsyning):
1.1.
Antall innbyggertimer uten avbrudd i den kommunale vannforsyningen:
1.1.
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, uansett årsak:
1.1.
Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen, ikke-planlagt:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett totalt:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett med ukjent alder:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden før 1910:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1910-40:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1941-70:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 1971-2000:
1.1.
Lengde kommunalt ledningsnett fra perioden 2001 eller senere:
1.1.
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år:
1.1.
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett:
1.1.
Reguleringsvolum i kommunale høydebasseng og krisekilde (m3):
1.1.
Antall kommunale trykkøkningsstasjoner:
1.1.
Antall lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett):
1.1.
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett:
1.1.
A1. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk:
1.1.
A2. Mengde kommunalt vann til forbruk i næringsmiddelindustrien:
1.1.
A3. Mengde kommunalt vann til forbruk i annen industri og næringsvirksomhet:
1.1.
A4. Mengde kommunalt vann til annet forbruk (jordbruksvanning mv.):
1.1.
A5. Mengde ikke bokført vann (kommunalt vanntap/lekkasje):
1.1.
B1. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (boligheter/leiligheter):
1.1.
B2. Mengde kommunalt vann til husholdningsforbruk (hytter/fritidsboliger):
1.1.
B3. Mengde kommunalt vann til industri:
1.1.
B4. Mengde kommunalt vann til tjenesteytende næringer:
1.1.
B5. Mengde kommunalt vann til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske):
1.1.
B6. Mengde kommunalt vann til annet forbruk:
1.1.
B7. Mengde kommunalt vann til lekkasje:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken