Kommunal vannforsyning

Til toppen

04689: I. Vann - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt , Direkte driftsutgifter (fra skjema 23) , - direkte driftsutgifter funksjon 340 ,

Valgt 1 av totalt 81

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000