KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

04682: B. Behovsprofil - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Antall 0-åringer:
Personer
Antall 0-5 år:
Personer
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 1-5 år:
Personer
Antall 6-12 år:
Antall
Antall 6-15 år:
Personer
Antall 13-17 år:
Antall
Antall 16-18 år:
Personer
Antall 16-24 år:
Personer
Antall 16-66 år:
Personer
Antall 19-24 år:
Personer
Antall 25-66 år:
Personer
Antall 67-79 år:
Personer
Antall 80 år og over:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
?
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
Personer
Antall fødte i løpet av året:
Personer
Antall døde i løpet av året:
Personer
Innflyttinger:
Personer
Utflyttinger:
Personer
Antall enslige forsørgere:
Personer
Antall skilte og separerte:
Personer
Antall som bor i tettsteder:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Folkemengde, kvinner i alt:
Personer
Folkemengde, menn i alt:
Personer
Innvandrerbefolkning:
Personer
Innvandrerbefolkning 0-5 år:
Personer
Innvandrerbefolkning 1-5 år:
Personer
Innvandrerbefolkning 0-16 år:
Personer
Reisetid til kommunesenteret:
?
Uførepensjonister:
Personer
Antall enslige 80 år og over:
Personer
Referansetid
Antall 0-åringer:
1.1.
Antall 0-5 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 1-5 år:
1.1.
Antall 6-12 år:
1.1.
Antall 6-15 år:
1.1.
Antall 13-17 år:
1.1.
Antall 16-18 år:
1.1.
Antall 16-24 år:
1.1.
Antall 16-66 år:
1.1.
Antall 19-24 år:
1.1.
Antall 25-66 år:
1.1.
Antall 67-79 år:
1.1.
Antall 80 år og over:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
1.1.
Antall fødte i løpet av året:
1.1.
Antall døde i løpet av året:
1.1.
Innflyttinger:
1.1.
Utflyttinger:
1.1.
Antall enslige forsørgere:
1.1.
Antall skilte og separerte:
1.1.
Antall som bor i tettsteder:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Folkemengde, kvinner i alt:
1.1.
Folkemengde, menn i alt:
1.1.
Innvandrerbefolkning:
1.1.
Innvandrerbefolkning 0-5 år:
1.1.
Innvandrerbefolkning 1-5 år:
1.1.
Innvandrerbefolkning 0-16 år:
1.1.
Reisetid til kommunesenteret:
1.1.
Uførepensjonister:
1.1.
Antall enslige 80 år og over:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2017 som mangler blir publisert 15.juni. Longyearbyen inngår ikke i gjennomsnitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken