KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04682: B. Behovsprofil - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
20.03.2018 08:00
Antall 0-åringer:
Personer
Antall 0-5 år:
Personer
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 1-5 år:
Personer
Antall 6-12 år:
Antall
Antall 6-15 år:
Personer
Antall 13-17 år:
Antall
Antall 16-18 år:
Personer
Antall 16-24 år:
Personer
Antall 16-66 år:
Personer
Antall 19-24 år:
Personer
Antall 25-66 år:
Personer
Antall 67-79 år:
Personer
Antall 80 år og over:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
?
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
Personer
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
Personer
Antall fødte i løpet av året:
Personer
Antall døde i løpet av året:
Personer
Innflyttinger:
Personer
Utflyttinger:
Personer
Antall enslige forsørgere:
Personer
Antall skilte og separerte:
Personer
Antall som bor i tettsteder:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Folkemengde, kvinner i alt:
Personer
Folkemengde, menn i alt:
Personer
Innvandrerbefolkning:
Personer
Innvandrerbefolkning 0-5 år:
Personer
Innvandrerbefolkning 1-5 år:
Personer
Innvandrerbefolkning 0-16 år:
Personer
Reisetid til kommunesenteret:
?
Uførepensjonister:
Personer
Antall enslige 80 år og over:
Personer
Antall 0-åringer:
1.1.
Antall 0-5 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 1-5 år:
1.1.
Antall 6-12 år:
1.1.
Antall 6-15 år:
1.1.
Antall 13-17 år:
1.1.
Antall 16-18 år:
1.1.
Antall 16-24 år:
1.1.
Antall 16-66 år:
1.1.
Antall 19-24 år:
1.1.
Antall 25-66 år:
1.1.
Antall 67-79 år:
1.1.
Antall 80 år og over:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-74 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 15-29 år:
1.1.
Antall registrerte arbeidsledige 30-74 år:
1.1.
Antall fødte i løpet av året:
1.1.
Antall døde i løpet av året:
1.1.
Innflyttinger:
1.1.
Utflyttinger:
1.1.
Antall enslige forsørgere:
1.1.
Antall skilte og separerte:
1.1.
Antall som bor i tettsteder:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Folkemengde, kvinner i alt:
1.1.
Folkemengde, menn i alt:
1.1.
Innvandrerbefolkning:
1.1.
Innvandrerbefolkning 0-5 år:
1.1.
Innvandrerbefolkning 1-5 år:
1.1.
Innvandrerbefolkning 0-16 år:
1.1.
Reisetid til kommunesenteret:
1.1.
Uførepensjonister:
1.1.
Antall enslige 80 år og over:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall 0-åringer , Antall 0-5 år , Antall 0-16 år ,

Valgt 1 av totalt 34

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2017 som mangler blir publisert 15.juni. Longyearbyen inngår ikke i gjennomsnitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.