Til toppen

04682: B. Behovsprofil - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall 0-åringer , Antall 0-5 år , Antall 0-16 år ,

Valgt 1 av totalt 34

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2017 som mangler blir publisert 15.juni. Longyearbyen inngår ikke i gjennomsnitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.