Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

04680: Kommunal eiendomsdrift - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 61 Valgte

Søk

region

Totalt 445 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2008
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Avskrivninger for kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Avskrivninger for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Avskrivninger for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Avskrivninger for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Avskrivninger for funksjon 261 institusjonslokaler:
1000 Kroner
Avskrivninger for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 130, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 221, førskolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 222, skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 261, botilbud i institusjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 265, kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsdrift:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Energi for kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Energi for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Energi for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Energi for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Energi for funksjon 261 botilbud i institusjon:
1000 Kroner
Energi for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Leie av lokaler og grunn for kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Leie av lokaler og grunn for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Leie av lokaler og grunn for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Leie av lokaler og grunn for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Leie av lokaler og grunn for funksjon 261 institusjonslokaler:
1000 Kroner
Leie av lokaler og grunn for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Lønnskostnader for kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Lønnskostnader for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Lønnskostnader for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Lønnskostnader for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Lønnskostnader for funksjon 261 institusjonslokaler:
1000 Kroner
Lønnskostnader for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kommunal eiendomsdrift:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, kommunal eiendomsdrift:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, førskolelokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, skolelokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter for kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funk. 221 førskolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funk. 222 skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funk. 261 botilbud i institusjon:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funk. 265 komm. disponerte boliger:
1000 Kroner
Vedlikehold for kommunal eiendomsforvaltning:
1000 Kroner
Vedlikehold for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1000 Kroner
Vedlikehold for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Vedlikehold for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Vedlikehold for funksjon 261 botilbud i institusjon:
1000 Kroner
Vedlikehold for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Referansetid
Avskrivninger for kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Avskrivninger for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1.1.
Avskrivninger for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1.1.
Avskrivninger for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1.1.
Avskrivninger for funksjon 261 institusjonslokaler:
1.1.
Avskrivninger for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 130, administrasjonslokaler:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 221, førskolelokaler og skyss:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 222, skolelokaler og skyss:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 261, botilbud i institusjon:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 265, kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Energi for kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Energi for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1.1.
Energi for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1.1.
Energi for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1.1.
Energi for funksjon 261 botilbud i institusjon:
1.1.
Energi for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for funksjon 261 institusjonslokaler:
1.1.
Leie av lokaler og grunn for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Lønnskostnader for kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Lønnskostnader for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1.1.
Lønnskostnader for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1.1.
Lønnskostnader for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1.1.
Lønnskostnader for funksjon 261 institusjonslokaler:
1.1.
Lønnskostnader for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1.1.
MVA-refusjon drift, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
MVA-refusjon investering, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter, førskolelokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter, skolelokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter, institusjonslokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter for kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funk. 221 førskolelokaler og skyss:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funk. 222 skolelokaler og skyss:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funk. 261 botilbud i institusjon:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertj. for funk. 265 komm. disponerte boliger:
1.1.
Vedlikehold for kommunal eiendomsforvaltning:
1.1.
Vedlikehold for funksjon 130 administrasjonslokaler:
1.1.
Vedlikehold for funksjon 221 førskolelokaler og skyss:
1.1.
Vedlikehold for funksjon 222 skolelokaler og skyss:
1.1.
Vedlikehold for funksjon 261 botilbud i institusjon:
1.1.
Vedlikehold for funksjon 265 kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken