Til toppen
04679: Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2003 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Andre tjenester som inngår i egenproduksjonen, i alt:
1000 Kroner
Andre tjenester som inngår i egenproduksjonen, administrasjon:
1000 Kroner
Andre tjenester som inngår i egenproduksjonen, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), vann, avløp og renovasjon:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnehager:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), bolig:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), brann- og ulykkesvern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), helse og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kirke:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunal eiendomsdrift:
1000 Kroner
Kjøp av tjen fra andre (private), kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunehelse:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, barne- og ungdomstiltak:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), pleie og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, bolig:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, helse og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, kommunehelse:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift:
1000 Kroner
Kjøp fra andre off virksomh, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virks., tjenester utenfor ord. komm ansvarsområde:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, brann- og ulykkesvern:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnehager:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, bolig:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, helse og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, kirke:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal eiendomsdrift:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, kommunehelse:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, Kultur, barne- og ungdomstiltak:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS , samferdsel:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, tj. utenf ord. komm ansv.omr:
1000 Kroner
Kjøp fra egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, bolig:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, helse og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, bolig:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, helse og omsorg:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, kommunehelse:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Overføringer fra barnehager:
1000 Kroner
Overføringer fra kirke:
1000 Kroner
Overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak:
1000 Kroner
Overføringer fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1000 Kroner
Overføringer fra sosialtjenesten:
1000 Kroner
Overføringer i alt:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1000 Kroner
Referansetid
Andre tjenester som inngår i egenproduksjonen, i alt:
1.1.
Andre tjenester som inngår i egenproduksjonen, administrasjon:
1.1.
Andre tjenester som inngår i egenproduksjonen, administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), vann, avløp og renovasjon:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnehager:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), bolig:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), brann- og ulykkesvern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), helse og omsorg:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kirke:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Kjøp av tjen fra andre (private), kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunehelse:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, barne- og ungdomstiltak:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), pleie og omsorg:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, bolig:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, helse og omsorg:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, kommunehelse:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Kjøp fra andre off virksomh, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virks., tjenester utenfor ord. komm ansvarsområde:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, brann- og ulykkesvern:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnehager:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, bolig:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, helse og omsorg:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, kirke:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal eiendomsdrift:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, kommunehelse:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, Kultur, barne- og ungdomstiltak:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, pleie og omsorg:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS , samferdsel:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, tj. utenf ord. komm ansv.omr:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, bolig:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, helse og omsorg:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg:
1.1.
Kjøp fra staten, bolig:
1.1.
Kjøp fra staten, helse og omsorg:
1.1.
Kjøp fra staten, kommunehelse:
1.1.
Kjøp fra staten, pleie og omsorg:
1.1.
Overføringer fra barnehager:
1.1.
Overføringer fra kirke:
1.1.
Overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak:
1.1.
Overføringer fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Overføringer fra sosialtjenesten:
1.1.
Overføringer i alt:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 74 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken