Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04678: N. Bolig, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.06.2018 08:00
Brutto driftsutgifter funksjon 265:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til boligformål (funksjon 265, 283, 315):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 265:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til boligfunksjonen:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, bolig:
?
Totalt antall kommunalt disponerte boliger:
Boliger
Kommunalt eide boliger:
Boliger
Kommunalt innleide boliger:
Boliger
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett:
Boliger
Av dette, antall brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett:
Boliger
Antall kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere:
Boliger
Antall utleide boliger per 31.12:
Boliger
Antall boliger kjøpt eller bygget siste år:
Boliger
Antall boliger solgt siste år:
Boliger
Av dette, antall boliger solgt til leietakere siste år:
Boliger
Antall nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger:
Boliger
Antall tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger:
Boliger
Antall søknader siste år:
Søknader
Av dette, antall nye søknader mottatt siste år:
Søknader
Antall avslag på søknad om kommunal bolig:
Avslag
Av dette, antall avslag på nye søknader:
Avslag
Antall husstander tildelt bolig i alt:
Husstander
Antall nyinnflyttede husstander:
Husstander
Antall nyinnflyttede flyktninger:
Husstander
Antall nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
Husstander
Antall nyinnflyttede med psykiske lidelser:
Husstander
Antall nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere:
Husstander
Antall nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse:
Husstander
Antall nyinnflyttede med andre problemer:
Husstander
Antall nyinnflyttede uten behovsprøving:
Husstander
Nye husstander på venteliste, i alt:
Husstander
Antall flyktninger på venteliste:
Husstander
Antall med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
Husstander
Antall med psykiske lidelser, på venteliste:
Husstander
Antall rusmiddelmisbrukere på venteliste:
Husstander
Antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
Husstander
Antall med andre problemer, på venteliste:
Husstander
Antall husleiekontrakter på ett år eller kortere:
Kontrakter
Av dette, antall husleiekontrakter kortere enn 6 mnd:
Kontrakter
Garantier for depositum til leie av bolig, antall:
?
Lån til depositum, antall:
Lån
Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte i alt:
Husstander
Antall husstander i midlertidige botilbud, i alt:
Husstander
Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder:
Husstander
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud:
Husstander
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
Husstander
Antall husstandere med unge i midlertidige botilbud:
Antall
Antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
Antall
Antall husstander i natthjem:
Husstander
Folkemengde i alt:
Personer
Brutto driftsutgifter funksjon 265:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til boligformål (funksjon 265, 283, 315):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 265:
1.1.
Lønnsutgifter til boligfunksjonen:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler:
1.1.
MVA-refusjon drift, bolig:
1.1.
Totalt antall kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Kommunalt eide boliger:
1.1.
Kommunalt innleide boliger:
1.1.
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett:
1.1.
Av dette, antall brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett:
1.1.
Antall kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere:
1.1.
Antall utleide boliger per 31.12:
1.1.
Antall boliger kjøpt eller bygget siste år:
1.1.
Antall boliger solgt siste år:
1.1.
Av dette, antall boliger solgt til leietakere siste år:
1.1.
Antall nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger:
1.1.
Antall tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger:
1.1.
Antall søknader siste år:
1.1.
Av dette, antall nye søknader mottatt siste år:
1.1.
Antall avslag på søknad om kommunal bolig:
1.1.
Av dette, antall avslag på nye søknader:
1.1.
Antall husstander tildelt bolig i alt:
1.1.
Antall nyinnflyttede husstander:
1.1.
Antall nyinnflyttede flyktninger:
1.1.
Antall nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
1.1.
Antall nyinnflyttede med psykiske lidelser:
1.1.
Antall nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Antall nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse:
1.1.
Antall nyinnflyttede med andre problemer:
1.1.
Antall nyinnflyttede uten behovsprøving:
1.1.
Nye husstander på venteliste, i alt:
1.1.
Antall flyktninger på venteliste:
1.1.
Antall med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
1.1.
Antall med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Antall rusmiddelmisbrukere på venteliste:
1.1.
Antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Antall med andre problemer, på venteliste:
1.1.
Antall husleiekontrakter på ett år eller kortere:
1.1.
Av dette, antall husleiekontrakter kortere enn 6 mnd:
1.1.
Garantier for depositum til leie av bolig, antall:
1.1.
Lån til depositum, antall:
1.1.
Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte i alt:
1.1.
Antall husstander i midlertidige botilbud, i alt:
1.1.
Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder:
1.1.
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud:
1.1.
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
1.1.
Antall husstandere med unge i midlertidige botilbud:
1.1.
Antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
1.1.
Antall husstander i natthjem:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter funksjon 265 , Brutto investeringsutgifter til boligformål (funksjon 265, 283, 315) , Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 265 ,

Valgt 1 av totalt 53

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000