04678: N. Bolig, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 53 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter funksjon 265:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til boligformål (funksjon 265, 283, 315):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 265:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til boligfunksjonen:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, bolig:
?
Totalt antall kommunalt disponerte boliger:
Boliger
Kommunalt eide boliger:
Boliger
Kommunalt innleide boliger:
Boliger
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett:
Boliger
Av dette, antall brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett:
Boliger
Antall kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere:
Boliger
Antall utleide boliger per 31.12:
Boliger
Antall boliger kjøpt eller bygget siste år:
Boliger
Antall boliger solgt siste år:
Boliger
Av dette, antall boliger solgt til leietakere siste år:
Boliger
Antall nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger:
Boliger
Antall tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger:
Boliger
Antall søknader siste år:
Søknader
Av dette, antall nye søknader mottatt siste år:
Søknader
Antall avslag på søknad om kommunal bolig:
Avslag
Av dette, antall avslag på nye søknader:
Avslag
Antall husstander tildelt bolig i alt:
Husstander
Antall nyinnflyttede husstander:
Husstander
Antall nyinnflyttede flyktninger:
Husstander
Antall nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
Husstander
Antall nyinnflyttede med psykiske lidelser:
Husstander
Antall nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere:
Husstander
Antall nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse:
Husstander
Antall nyinnflyttede med andre problemer:
Husstander
Antall nyinnflyttede uten behovsprøving:
Husstander
Nye husstander på venteliste, i alt:
Husstander
Antall flyktninger på venteliste:
Husstander
Antall med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
Husstander
Antall med psykiske lidelser, på venteliste:
Husstander
Antall rusmiddelmisbrukere på venteliste:
Husstander
Antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
Husstander
Antall med andre problemer, på venteliste:
Husstander
Antall husleiekontrakter på ett år eller kortere:
Kontrakter
Av dette, antall husleiekontrakter kortere enn 6 mnd:
Kontrakter
Garantier for depositum til leie av bolig, antall:
?
Lån til depositum, antall:
Lån
Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte i alt:
Husstander
Antall husstander i midlertidige botilbud, i alt:
Husstander
Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder:
Husstander
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud:
Husstander
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
Husstander
Antall husstandere med unge i midlertidige botilbud:
Antall
Antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
Antall
Antall husstander i natthjem:
Husstander
Folkemengde i alt:
Personer
Referansetid
Brutto driftsutgifter funksjon 265:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til boligformål (funksjon 265, 283, 315):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 265:
1.1.
Lønnsutgifter til boligfunksjonen:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler:
1.1.
MVA-refusjon drift, bolig:
1.1.
Totalt antall kommunalt disponerte boliger:
1.1.
Kommunalt eide boliger:
1.1.
Kommunalt innleide boliger:
1.1.
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett:
1.1.
Av dette, antall brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett:
1.1.
Antall kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere:
1.1.
Antall utleide boliger per 31.12:
1.1.
Antall boliger kjøpt eller bygget siste år:
1.1.
Antall boliger solgt siste år:
1.1.
Av dette, antall boliger solgt til leietakere siste år:
1.1.
Antall nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger:
1.1.
Antall tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger:
1.1.
Antall søknader siste år:
1.1.
Av dette, antall nye søknader mottatt siste år:
1.1.
Antall avslag på søknad om kommunal bolig:
1.1.
Av dette, antall avslag på nye søknader:
1.1.
Antall husstander tildelt bolig i alt:
1.1.
Antall nyinnflyttede husstander:
1.1.
Antall nyinnflyttede flyktninger:
1.1.
Antall nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig:
1.1.
Antall nyinnflyttede med psykiske lidelser:
1.1.
Antall nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Antall nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse:
1.1.
Antall nyinnflyttede med andre problemer:
1.1.
Antall nyinnflyttede uten behovsprøving:
1.1.
Nye husstander på venteliste, i alt:
1.1.
Antall flyktninger på venteliste:
1.1.
Antall med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste:
1.1.
Antall med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Antall rusmiddelmisbrukere på venteliste:
1.1.
Antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste:
1.1.
Antall med andre problemer, på venteliste:
1.1.
Antall husleiekontrakter på ett år eller kortere:
1.1.
Av dette, antall husleiekontrakter kortere enn 6 mnd:
1.1.
Garantier for depositum til leie av bolig, antall:
1.1.
Lån til depositum, antall:
1.1.
Kommunal bostøtte, antall husstander som mottar støtte i alt:
1.1.
Antall husstander i midlertidige botilbud, i alt:
1.1.
Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder:
1.1.
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud:
1.1.
Antall husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
1.1.
Antall husstandere med unge i midlertidige botilbud:
1.1.
Antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd:
1.1.
Antall husstander i natthjem:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken