Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04677: K. Kultur, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
15.06.2018 08:00
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (f231):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kultursektoren:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kultur:
1000 Kroner
Antall kommunale fritidssenter:
Antall
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
Timer
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
Dager
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
Antall
Antall private tiltak for barn og unge:
Antall
Driftstilskudd til lag og foreninger, i alt:
1000 Kroner
Driftstilskudd til idrettslag:
1000 Kroner
Driftstilskudd til andre frivillige lag og foreninger:
1000 Kroner
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd, i alt:
Frivillige lag
Frivillige lag - Idrett:
Antall
Frivillige lag - andre:
Antall
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
Ja/nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
Ja/nei
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
Frivillige lag
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
Ja/nei
Tilskudd/overføringer til barn- og unge f231:
1000 Kroner
Antall 6-20-år:
Personer
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373):
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (f231):
1.1.
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373):
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375):
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377):
1.1.
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383):
1.1.
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385):
1.1.
Netto driftsutgifter kultursektoren:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
MVA-refusjon drift, kultur:
1.1.
Antall kommunale fritidssenter:
1.1.
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
1.1.
Antall private tiltak for barn og unge:
1.1.
Driftstilskudd til lag og foreninger, i alt:
1.1.
Driftstilskudd til idrettslag:
1.1.
Driftstilskudd til andre frivillige lag og foreninger:
1.1.
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd, i alt:
1.1.
Frivillige lag - Idrett:
1.1.
Frivillige lag - andre:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
1.1.
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
1.1.
Tilskudd/overføringer til barn- og unge f231:
1.1.
Antall 6-20-år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til kultursektoren , Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373) , Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (f231) ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000