Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

04674: F. Pleie og omsorg, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 64 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Brukerbetaling for praktisk bistand:
1000 Kroner
Brukerbetaling, institusjon:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, pleie- og omsorgstjenesten:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til aktivisering:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter for hjemmetjenester f254:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter, drift av institusjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., pleie og omsorg:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., hjemmetjenester, f254:
1000 Kroner
Brutto driftsutg., institusjon, f253+261:
1000 Kroner
Lønnsutgifter, pleie og omsorg:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til aktivisering:
?
Lønnsutgifter, pleie i institusjoner:
1000 Kroner
Lønnsutgifter i institusjoner:
1000 Kroner
Lønnsutgifter i hjemmetjenesten:
1000 Kroner
Lønnsutgifter, drift av institusjon:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter pleie og omsorg (f234+253+254+261):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere (f254):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt:
Beboere
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år:
Beboere
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år:
Beboere
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Beboere
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Beboere
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 67 år og over:
Beboere
Mottakere av avlastning:
Personer
Mottakere av støttekontakt:
Personer
Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12:
Personer
Hjemmeboere med høy timeinnsats:
Personer
Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA:
Personer
Mottakere av matombringning:
Personer
Mottakere av trygghetsalarm:
Personer
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år:
Antall
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år:
Antall
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år og over:
Antall
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over:
Personer
Mottakere av hjemmetjenester i alt:
Personer
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, i alt:
?
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
?
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
?
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov 80 år og over:
?
Tjenestemottakere med individuell plan:
?
Tjenestemottakere med og uten individuell plan, eksklusiv beboere på langtidsopphold:
?
Alle tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov:
Personer
Alle tjenestemottakere som har omfattende bistandsbehov:
Personer
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt:
?
Beboere i institusjon 18-66 år:
?
Antall institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov:
?
Antall institusjonsbeboere innskrevet på korttid som har omfattende bistandsbehov:
?
Antall institusjonsbeboere innskrevet på langtid som har omfattende bistandsbehov:
?
Aleneboende tjenestemottakere som mottar både hjemmetjenester og støttetjenester:
?
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
?
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene:
?
Antall innbyggere 0-66 år:
Personer
Antall 67 år og over:
?
Antall 67-79 år:
Personer
Antall 80 år og over:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Referansetid
Brukerbetaling for praktisk bistand:
1.1.
Brukerbetaling, institusjon:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, pleie- og omsorgstjenesten:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie og omsorg:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til aktivisering:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter for hjemmetjenester f254:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, drift av institusjon:
1.1.
Brutto driftsutg., pleie og omsorg:
1.1.
Brutto driftsutg., hjemmetjenester, f254:
1.1.
Brutto driftsutg., institusjon, f253+261:
1.1.
Lønnsutgifter, pleie og omsorg:
1.1.
Lønnsutgifter til aktivisering:
1.1.
Lønnsutgifter, pleie i institusjoner:
1.1.
Lønnsutgifter i institusjoner:
1.1.
Lønnsutgifter i hjemmetjenesten:
1.1.
Lønnsutgifter, drift av institusjon:
1.1.
Netto driftsutgifter pleie og omsorg (f234+253+254+261):
1.1.
Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere (f254):
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år:
1.1.
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
1.1.
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
1.1.
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 67 år og over:
1.1.
Mottakere av avlastning:
1.1.
Mottakere av støttekontakt:
1.1.
Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12:
1.1.
Hjemmeboere med høy timeinnsats:
1.1.
Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA:
1.1.
Mottakere av matombringning:
1.1.
Mottakere av trygghetsalarm:
1.1.
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år:
1.1.
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år:
1.1.
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år og over:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester i alt:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, i alt:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
1.1.
Hjemmetjenestemottakere, omfattende bistandsbehov 80 år og over:
1.1.
Tjenestemottakere med individuell plan:
1.1.
Tjenestemottakere med og uten individuell plan, eksklusiv beboere på langtidsopphold:
1.1.
Alle tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov:
1.1.
Alle tjenestemottakere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt:
1.1.
Beboere i institusjon 18-66 år:
1.1.
Antall institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Antall institusjonsbeboere innskrevet på korttid som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Antall institusjonsbeboere innskrevet på langtid som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Aleneboende tjenestemottakere som mottar både hjemmetjenester og støttetjenester:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31.12:
1.1.
Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene:
1.1.
Antall innbyggere 0-66 år:
1.1.
Antall 67 år og over:
1.1.
Antall 67-79 år:
1.1.
Antall 80 år og over:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken