04671: C. Barnehager, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 114 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5106
ebj@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren:
1000 Kroner
Inntekter fra foreldrebetalingen i barnehager:
1000 Kroner
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager:
1000 Kroner
Kommunens egenfinansiering av barnehage:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskole, funksjon 201:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn, funksjon 211:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler og skyss, funksjon 221:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager:
1000 Kroner
Korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager:
Timer
Korrigerte oppholdstimer i private barnehager:
Timer
MVA-refusjon drift, barnehager:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter barnehagesektoren:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 201 Førskole:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 211 Styrket barnehagetilbud:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 221 Førskolelokaler og skyss:
1000 Kroner
Avskrivinger barnehager:
1000 Kroner
Overføringer til fylkeskommuner:
1000 Kroner
Overføringer til staten:
1000 Kroner
Overføringer uten krav til motytelser til private:
1000 Kroner
Statsstøtte ikke-kommunale barnehager inkl. skjønnsmidler til alle barnehager:
1000 Kroner
Statstilskudd kommunale barnehager:
1000 Kroner
0-5 åringer med barnehageplass:
Personer
0-åringer med barnehageplass:
Personer
0-åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
1-2 åringer med barnehageplass:
Personer
1-2 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
1-5 åringer med barnehageplass:
Personer
1-åringer med barnehageplass:
Personer
1-åringer født etter 1.9. med barnehageplass:
Personer
1-åringer født før 1.9. med barnehageplass:
Personer
2-åringer med barnehageplass:
Personer
3-5 åringer med barnehageplass:
Personer
3-5 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
3-åringer med barnehageplass:
Personer
4-åringer med barnehageplass:
Personer
5 åringer med barnehageplass:
Personer
6-åringer med barnehageplass:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 0-8 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 9-16 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 17-24 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 25-32 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 33-40 timer per uke i barnehage:
Personer
1-5 åringer med oppholdstid 41 timer eller mer per uke i barnehage:
?
Antall barnehager:
Antall
Antall fylkeskommunale og statlige barnehager:
Antall
Antall kommunale barnehager:
Antall
Antall private barnehager:
Antall
Barn i barnehage korrigert for alder, alle barnehager:
Antall
Barn i kommunale barnehager korrigert for alder:
Antall
Barn i private barnehager korrigert for alder:
Antall
Barn i kommunale barnehager med oppholdstid 32 timer eller mindre pr. uke:
Personer
Barn i kommunale barnehager med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Personer
Barn i komm barnehager som får ekstra ressurser, ekskl. minoritetsspråklige:
Personer
Barn med barnehageplass:
Personer
Barn med barnehageplass fra språklige og kulturelle minoriteter:
Personer
Barn med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
Barn med barnehageplass i private barnehager:
Personer
Barn med barnehageplass i fylkeskommunale og statlige barnehager:
Personer
Barn med barnehageplass med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
Personer
Barn med barnehageplass og oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
Personer
Barn med barnehagetilbud (inkl. åpen barnehage):
Personer
Barn med plass i familiebarnehage:
Personer
Barn med plass i åpen barnehage:
Personer
Leke og oppholdsareal i kommunale barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke og oppholdsareal i private barnehager (m2):
Kvadratmeter
Leke og oppholdsareal i alle barnehager (m2):
Kvadratmeter
Ansatte i alt alle barnehager:
Personer
Ansatte i alt kommunale barnehager:
Personer
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
Personer
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
Personer
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning private barnehager:
Personer
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
Personer
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
Personer
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
Personer
Ansatte i alt private barnehager:
Personer
Antall pedagogiske ledere private barnehager:
Personer
Antall pedagogiske ledere kommunale barnehager:
Personer
Antall styrere alle barnehager:
Personer
Antall styrere kommunale barnehager:
Personer
Antall styrere private barnehager:
Personer
Antall årsverk til basisvirksomhet alle barnehager:
Årsverk
Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Årsverk
Antall årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Årsverk
Pedagogiske ledere alle barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning private barnehager:
Personer
Ansatte menn til basisvirksomhet i barnehager:
Personer
Ansatte kvinner til basisvirksomhet i barnehager:
Personer
Antall assistenter alle barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning private barnehager:
Personer
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
Personer
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
Personer
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder, kommunale barnehager:
Personer
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder, private barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
Personer
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
Personer
Årsverk i alt alle barnehager:
Årsverk
Årsverk i alt kommunale barnehager:
Årsverk
Årsverk ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet:
Årsverk
0-åringer i kommunen:
Personer
1-2 åringer i kommunen:
Personer
1-5 åringer i kommunen:
Personer
3-5 åringer i kommunen:
Personer
Barn 0-5 år med innvandringsbakgrunn:
Personer
Antall barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
Antall
Antall barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
Antall
Antall barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
Antall
Antall barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Antall
Referansetid
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren:
1.1.
Inntekter fra foreldrebetalingen i barnehager:
1.1.
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager:
1.1.
Kommunens egenfinansiering av barnehage:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskole, funksjon 201:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn, funksjon 211:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler og skyss, funksjon 221:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager:
1.1.
Korrigerte oppholdstimer i private barnehager:
1.1.
MVA-refusjon drift, barnehager:
1.1.
Netto driftsutgifter barnehagesektoren:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 201 Førskole:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 211 Styrket barnehagetilbud:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 221 Førskolelokaler og skyss:
1.1.
Avskrivinger barnehager:
1.1.
Overføringer til fylkeskommuner:
1.1.
Overføringer til staten:
1.1.
Overføringer uten krav til motytelser til private:
1.1.
Statsstøtte ikke-kommunale barnehager inkl. skjønnsmidler til alle barnehager:
1.1.
Statstilskudd kommunale barnehager:
1.1.
0-5 åringer med barnehageplass:
1.1.
0-åringer med barnehageplass:
1.1.
0-åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
1-2 åringer med barnehageplass:
1.1.
1-2 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
1-5 åringer med barnehageplass:
1.1.
1-åringer med barnehageplass:
1.1.
1-åringer født etter 1.9. med barnehageplass:
1.1.
1-åringer født før 1.9. med barnehageplass:
1.1.
2-åringer med barnehageplass:
1.1.
3-5 åringer med barnehageplass:
1.1.
3-5 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
3-åringer med barnehageplass:
1.1.
4-åringer med barnehageplass:
1.1.
5 åringer med barnehageplass:
1.1.
6-åringer med barnehageplass:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 0-8 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 9-16 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 17-24 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 25-32 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 33-40 timer per uke i barnehage:
1.1.
1-5 åringer med oppholdstid 41 timer eller mer per uke i barnehage:
1.1.
Antall barnehager:
1.1.
Antall fylkeskommunale og statlige barnehager:
1.1.
Antall kommunale barnehager:
1.1.
Antall private barnehager:
1.1.
Barn i barnehage korrigert for alder, alle barnehager:
1.1.
Barn i kommunale barnehager korrigert for alder:
1.1.
Barn i private barnehager korrigert for alder:
1.1.
Barn i kommunale barnehager med oppholdstid 32 timer eller mindre pr. uke:
1.1.
Barn i kommunale barnehager med oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
1.1.
Barn i komm barnehager som får ekstra ressurser, ekskl. minoritetsspråklige:
1.1.
Barn med barnehageplass:
1.1.
Barn med barnehageplass fra språklige og kulturelle minoriteter:
1.1.
Barn med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
Barn med barnehageplass i private barnehager:
1.1.
Barn med barnehageplass i fylkeskommunale og statlige barnehager:
1.1.
Barn med barnehageplass med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke:
1.1.
Barn med barnehageplass og oppholdstid 33 timer eller mer per uke:
1.1.
Barn med barnehagetilbud (inkl. åpen barnehage):
1.1.
Barn med plass i familiebarnehage:
1.1.
Barn med plass i åpen barnehage:
1.1.
Leke og oppholdsareal i kommunale barnehager (m2):
1.1.
Leke og oppholdsareal i private barnehager (m2):
1.1.
Leke og oppholdsareal i alle barnehager (m2):
1.1.
Ansatte i alt alle barnehager:
1.1.
Ansatte i alt kommunale barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning private barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
1.1.
Ansatte i alt med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
1.1.
Ansatte i alt private barnehager:
1.1.
Antall pedagogiske ledere private barnehager:
1.1.
Antall pedagogiske ledere kommunale barnehager:
1.1.
Antall styrere alle barnehager:
1.1.
Antall styrere kommunale barnehager:
1.1.
Antall styrere private barnehager:
1.1.
Antall årsverk til basisvirksomhet alle barnehager:
1.1.
Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
1.1.
Antall årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere alle barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning private barnehager:
1.1.
Ansatte menn til basisvirksomhet i barnehager:
1.1.
Ansatte kvinner til basisvirksomhet i barnehager:
1.1.
Antall assistenter alle barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning alle barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning private barnehager:
1.1.
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
1.1.
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
1.1.
Styrer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder, kommunale barnehager:
1.1.
Styrere med barnehagelærerutdanning eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder, private barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder alle barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i kommunale barnehager:
1.1.
Pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder i private barnehager:
1.1.
Årsverk i alt alle barnehager:
1.1.
Årsverk i alt kommunale barnehager:
1.1.
Årsverk ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet:
1.1.
0-åringer i kommunen:
1.1.
1-2 åringer i kommunen:
1.1.
1-5 åringer i kommunen:
1.1.
3-5 åringer i kommunen:
1.1.
Barn 0-5 år med innvandringsbakgrunn:
1.1.
Antall barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag:
1.1.
Antall barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag:
1.1.
Antall barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag:
1.1.
Antall barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken