KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
04670: B. Behovsprofil, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Antall 0-åringer:
Personer
Antall 0-5 år:
Personer
Antall 1-5 år:
Personer
Antall 6-15 år:
Personer
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 16-18 år:
Personer
Antall 16-66 år:
Personer
Antall 19-24 år:
Personer
Antall 25-66 år:
Personer
Antall 67-79 år:
Personer
Antall 80 år og over:
Personer
Antall fødte i løpet av året:
Personer
Antall døde i løpet av året:
Personer
Antall enslige forsørgere:
Personer
Antall enslige 80 år og over:
Personer
Antall skilte og separerte:
Personer
Uførepensjonister:
Personer
Folkemengde i alt:
Personer
Folkemengde, kvinner i alt:
Personer
Folkemengde, menn i alt:
Personer
Innvandrerbefolkning:
Personer
Innvandrerbefolkning 1-5 år:
Personer
Innvandrerbefolkning 0-5 år:
Personer
Innvandrerbefolkning 0-16 år:
Personer
Referansetid
Antall 0-åringer:
1.1.
Antall 0-5 år:
1.1.
Antall 1-5 år:
1.1.
Antall 6-15 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 16-18 år:
1.1.
Antall 16-66 år:
1.1.
Antall 19-24 år:
1.1.
Antall 25-66 år:
1.1.
Antall 67-79 år:
1.1.
Antall 80 år og over:
1.1.
Antall fødte i løpet av året:
1.1.
Antall døde i løpet av året:
1.1.
Antall enslige forsørgere:
1.1.
Antall enslige 80 år og over:
1.1.
Antall skilte og separerte:
1.1.
Uførepensjonister:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Folkemengde, kvinner i alt:
1.1.
Folkemengde, menn i alt:
1.1.
Innvandrerbefolkning:
1.1.
Innvandrerbefolkning 1-5 år:
1.1.
Innvandrerbefolkning 0-5 år:
1.1.
Innvandrerbefolkning 0-16 år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 24 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1


Totalt 18 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Befolkningstall for 2017 Oslo bydelene er lik 2016. 2017 tall blir oppdatert 15.juni. Tall som mangler 15.mars blir publisert 15.juni
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken