KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen

04670: B. Behovsprofil, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall 0-åringer , Antall 0-5 år , Antall 1-5 år ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Befolkningstall for 2017 Oslo bydelene er lik 2016. 2017 tall blir oppdatert 15.juni. Tall som mangler 15.mars blir publisert 15.juni Se liste over endringer i de regionale inndelingene.