Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04669: M. Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1000 Kroner
Nto driftsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt:
1000 Kroner
Nto driftsutg. til tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet:
1000 Kroner
Nto driftsutg. til tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet:
1000 Kroner
Nto driftsutg. til finansieringsbistand overfor næringslivet:
1000 Kroner
Nto driftutg. til fylkeskommunal næringsvirksomhet:
1000 Kroner
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt:
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet:
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet:
1.1.
Bto investeringsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet:
1.1.
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet:
1.1.
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1.1.
Mva-refusjon drift, tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1.1.
Mva-refusjon investering, tilrettelegging og bistand for næringslivet:
1.1.
Nto driftsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt:
1.1.
Nto driftsutg. til tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet:
1.1.
Nto driftsutg. til tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet:
1.1.
Nto driftsutg. til finansieringsbistand overfor næringslivet:
1.1.
Nto driftutg. til fylkeskommunal næringsvirksomhet:
1.1.
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt , Bto investeringsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet , Bto investeringsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.