Til toppen
04667: K. Kultur - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, kultursektoren:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 740 Bibliotek:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 760 Museer:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 771 Kunstformidling:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 775 Idrett:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter kultursektoren i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 740 Bibliotek:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 760 Museer:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 771 Kunstformidling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 775 Idrett:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, kultur:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, kultur:
1000 Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter, kultursektoren:
1.1.
Netto driftsutgifter 740 Bibliotek:
1.1.
Netto driftsutgifter 760 Museer:
1.1.
Netto driftsutgifter 771 Kunstformidling:
1.1.
Netto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon:
1.1.
Netto driftsutgifter 775 Idrett:
1.1.
Netto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren:
1.1.
Brutto driftsutgifter kultursektoren i alt:
1.1.
Brutto driftsutgifter 740 Bibliotek:
1.1.
Brutto driftsutgifter 760 Museer:
1.1.
Brutto driftsutgifter 771 Kunstformidling:
1.1.
Brutto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon:
1.1.
Brutto driftsutgifter 775 Idrett:
1.1.
Brutto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter:
1.1.
Mva-refusjon drift, kultur:
1.1.
Mva-refusjon investering, kultur:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken