Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04667: K. Kultur - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter, kultursektoren:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 740 Bibliotek:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 760 Museer:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 771 Kunstformidling:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 775 Idrett:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter kultursektoren i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 740 Bibliotek:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 760 Museer:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 771 Kunstformidling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 775 Idrett:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, kultur:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, kultur:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kultursektoren:
1.1.
Netto driftsutgifter 740 Bibliotek:
1.1.
Netto driftsutgifter 760 Museer:
1.1.
Netto driftsutgifter 771 Kunstformidling:
1.1.
Netto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon:
1.1.
Netto driftsutgifter 775 Idrett:
1.1.
Netto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren:
1.1.
Brutto driftsutgifter kultursektoren i alt:
1.1.
Brutto driftsutgifter 740 Bibliotek:
1.1.
Brutto driftsutgifter 760 Museer:
1.1.
Brutto driftsutgifter 771 Kunstformidling:
1.1.
Brutto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon:
1.1.
Brutto driftsutgifter 775 Idrett:
1.1.
Brutto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter:
1.1.
Mva-refusjon drift, kultur:
1.1.
Mva-refusjon investering, kultur:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter, kultursektoren , Netto driftsutgifter 740 Bibliotek , Netto driftsutgifter 760 Museer ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.