Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04624: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og familiefase (prosent) 1983 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1987 , 1991 ,

Valgt 1 av totalt 11

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utsatt for vold, trussel om vold, tyveri eller skadeverk siste 12 mnd, i alt , Utsatt for vold eller trussel om vold siste 12 mnd, i alt , Utsatt for vold siste 12 mnd, i alt ,

Valgt 0 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken