Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen
04624: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og familiefase (prosent) 1983 - 2018
Sist endret
25.03.2019
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Utsatthet:
prosent
Referansetid
Utsatthet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type lovbrudd
Må velges *
familiefase
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

type lovbrudd
Må velges *

Totalt 15 Valgte 0


Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken