Korn og oljevekster, areal og avlinger

Til toppen
04613: Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster, etter arealgrupper (F) 2001 - 2018
Sist endret
28.01.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
arealstørrelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
arealstørrelse

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken