Korn og oljevekster, areal og avlinger

04607: Areal av korn- og oljevekster (F) 2001 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.01.2018
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5507
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med korn- og oljevekster:
driftsenheter
Korn i alt (dekar):
dekar
Hvete i alt (dekar):
dekar
Vårhvete (dekar):
dekar
Høsthvete (dekar):
dekar
Rug og rughvete (dekar):
dekar
Bygg (dekar):
dekar
Havre (dekar):
dekar
Oljevekster (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter med korn- og oljevekster:
31.07
Korn i alt (dekar):
31.07
Hvete i alt (dekar):
31.07
Vårhvete (dekar):
31.07
Høsthvete (dekar):
31.07
Rug og rughvete (dekar):
31.07
Bygg (dekar):
31.07
Havre (dekar):
31.07
Oljevekster (dekar):
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter jordbruksbedrifter som søkte om produksjonstilskudd.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken