Korn og oljevekster, areal og avlinger

04607: Areal av korn- og oljevekster (F) 2001 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.01.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med korn- og oljevekster:
driftsenheter
Korn i alt (dekar):
dekar
Hvete i alt (dekar):
dekar
Vårhvete (dekar):
dekar
Høsthvete (dekar):
dekar
Rug og rughvete (dekar):
dekar
Bygg (dekar):
dekar
Havre (dekar):
dekar
Oljevekster (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter med korn- og oljevekster:
31.07
Korn i alt (dekar):
31.07
Hvete i alt (dekar):
31.07
Vårhvete (dekar):
31.07
Høsthvete (dekar):
31.07
Rug og rughvete (dekar):
31.07
Bygg (dekar):
31.07
Havre (dekar):
31.07
Oljevekster (dekar):
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken