04524: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2009
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
3. kvartal
Månedslønn (kr):
3. kvartal
Avtalt månedslønn (kr):
3. kvartal
Uregelmessige tillegg (kr):
3. kvartal
Bonus (kr):
3. kvartal
Overtidsgodtgjørelse (kr):
3. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

IKT-sektoren består av IKT-relaterte næringer i varehandel, industri, forretningsmessig tjenesteyting (konsulentvirksomhet) og samferdsel (telekommunikasjon). For 2003 er tallene endret grunnet avgrensning av IKT-varehandel og er derfor ikke sammenliknbare med tidligere årganger.
statistikkvariabel
Månedslønn (kr)
Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, provisjon etc., ikke medregnet overtidsgodtgjørelse

Brukerveiledning for statistikkbanken