Til toppen

04524: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 1999 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

sektor


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
IKT-sektoren består av IKT-relaterte næringer i varehandel, industri, forretningsmessig tjenesteyting (konsulentvirksomhet) og samferdsel (telekommunikasjon). For 2003 er tallene endret grunnet avgrensning av IKT-varehandel og er derfor ikke sammenliknbare med tidligere årganger.

statistikkvariabel

Månedslønn (kr)

Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, provisjon etc., ikke medregnet overtidsgodtgjørelse

Brukerveiledning for statistikkbanken