Studenter i høyere utdanning

04478: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Foreldrenes utdanningsnivå (F) 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

utdanningssted

Totalt 2 Valgte

Søk

foreldrenes utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Greta Kjølstad Østli, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5434
gki@ssb.no

Måleenhet
Norske studenter:
personer
Referansetid
Norske studenter:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken