Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

Til toppen

04459: Inntekt etter skatt i privathusholdninger, aleneboende og par uten barn, etter alder (kr) (K) (B) (avslutta serie) 2001

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 440

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund

2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken