Til toppen

04430: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 1997 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering. Standard for utdanningsgruppering. Frå og med 2012 er det inkludert utdanningskodar frå spørreundersøkinga om nivået på utdanninga blant innvandrarar.

Brukerveiledning for statistikkbanken