Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

Til toppen

04427: Storfe, per 31. juli (F) (avslutta serie) 1995 - 2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 18


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Siste år er førebels tal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken