Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

04427: Storfe, per 31. juli (F) (avslutta serie) 1995 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.11.2012
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Storfe i alt:
dyr
Kyr:
dyr
Mjølkekyr:
dyr
Ammekyr:
dyr
Anna storfe:
dyr
Referansetid
Storfe i alt:
31.7.
Kyr:
31.7.
Mjølkekyr:
31.7.
Ammekyr:
31.7.
Anna storfe:
31.7.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Siste år er førebels tal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken