Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

04372: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer, utenriks sjøfart, råstoff og transport, etter energiprodukt (PJ og GWh) (avslutta serie) 1976 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1976 , 1977 , 1978 ,

Valgt 1 av totalt 40

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fjernvarme inkludert fra 1983, brenngass og deponigass fra 1990, naturgass fra 1995. For omregning til TWh kan tallene divideres med 3,6.