Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04354: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2001 - 2008

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
Marit Melstrøm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5246
06.02.2009 10:00
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn i alt (kr):
kr
Regulativlønn (kr):
kr
Faste og variable tillegg (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Ansatte med i undersøkelsen:
01.10
Månedslønn i alt (kr):
01.10
Regulativlønn (kr):
01.10
Faste og variable tillegg (kr):
01.10
Overtidsgodtgjørelse (kr):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Statlige sykehus er ikke inkludert i statistikken.
Månedslønn omfatter regulativlønn, faste og variable tillegg, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.