04235: Kommunalt disponerte boliger og omsorgsboliger, etter eieform (K) (B) (avslutta serie) 2001 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 443 Valgte

Søk

eierform

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.06.2004
Kontakt
Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Måleenhet
Kommunale boliger:
boliger
Disponerte boliger (per 1 000 innbyggere):
per 1 000 innbyggere
Kommunale omsorgsboliger:
boliger
Disponerte omsorgsboliger (per 1 000 innbyggere):
per 1 000 innbyggere
Referansetid
Kommunale boliger:
31.12.
Disponerte boliger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Kommunale omsorgsboliger:
31.12.
Disponerte omsorgsboliger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Totaltallet for Oslo kommune er basert på tall fra hver av bydelene + tall samlet inn for boliger som ikke faller inn under noen spesifik bydel. Tallene for Oslo kommune avviker derfor fra summen av bydelene.
region
Totaltallet for Oslo kommune er basert på tall fra hver av bydelene + tall samlet inn for boliger som ikke faller inn under noen spesifik bydel. Tallene for Oslo kommune avviker derfor fra summen av bydelene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken