Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04235: Kommunalt disponerte boliger og omsorgsboliger, etter eieform (K) (B) (avslutta serie) 2001 - 2003

Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
04.06.2004 10:00
Kommunale boliger:
boliger
Disponerte boliger (per 1000 innbyggere):
per 1000
Kommunale omsorgsboliger:
boliger
Disponerte omsorgsboliger (per 1000 innbyggere):
per 1000
Kommunale boliger:
31.12.
Disponerte boliger (per 1000 innbyggere):
31.12.
Kommunale omsorgsboliger:
31.12.
Disponerte omsorgsboliger (per 1000 innbyggere):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 443

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Totaltallet for Oslo kommune er basert på tall fra hver av bydelene + tall samlet inn for boliger som ikke faller inn under noen spesifik bydel. Tallene for Oslo kommune avviker derfor fra summen av bydelene.

region

Totaltallet for Oslo kommune er basert på tall fra hver av bydelene + tall samlet inn for boliger som ikke faller inn under noen spesifik bydel. Tallene for Oslo kommune avviker derfor fra summen av bydelene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.