04233: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 1997 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.11.2008
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Tilsette med i undersøkelsen:
personer
Månadslønn i alt:
kr
Avtalt månadslønn:
kr
Uregelmessige tillegg:
kr
Bonus:
kr
Overtidsgodtgjering:
kr
Referansetid
Tilsette med i undersøkelsen:
1. september
Månadslønn i alt:
1. september
Avtalt månadslønn:
1. september
Uregelmessige tillegg:
1. september
Bonus:
1. september
Overtidsgodtgjering:
1. september
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Månedslønn omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet og et månedlig gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og av bonus for siste tolv måneder, ikke medregnet overtidsgodtgjøring. Alle lønnsvariabler er avrundet til nærmeste hundre kroner.

Brukerveiledning for statistikkbanken